No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 38

дао дамаятм асми
нӣтир асми джигӣш̣атм
мауна чаивсми гухя̄н
гя̄на гя̄наватм ахам

даа – наказание; дамаятм – от всички начини за потискане; асми – Аз съм; нӣти – моралът; асми – Аз съм; джигӣш̣атм – от търсещите победа; маунам – мълчанието; ча – и; ева – също; асми – Аз съм; гухя̄нм – от тайните; гя̄нам – знанието; гя̄на-ватм – на мъдрия; ахам – Аз съм.

От всички средства за прекратяване на беззаконието Аз съм наказанието, а за търсещите победа, Аз съм моралът. От тайните Аз съм мълчанието и Аз съм мъдростта на мъдрия.

Има много личности, упълномощени да наказват, и сред тях най-важни са тези, които се справят с престъпниците. Наказанието на престъпниците представя Кш̣а. За тези, които искат да победят в някакво поле на дейност, елементът, носещ победа, е моралът. От поверителните дейности като слушане, мислене и медитация, най-важно е мълчанието; с мълчание човек може да напредне много бързо. За мъдър се счита този, който прави разлика между материя и дух, между висшата и нисшата природа на Бога. Такова знание е самият Кш̣а.

« Previous Next »