No edit permissions for Dansk

TEXT 37

vṛṣṇīnāṁ vāsudevo ’smi
pāṇḍavānāṁ dhanañ-jayaḥ
munīnām apy ahaṁ vyāsaḥ
kavīnām uśanā kaviḥ

vṛṣṇīnām — blandt Vṛṣṇis efterkommere; vāsudevaḥ — Kṛṣṇa i Dvārakā; asmi — Jeg er; pāṇḍavānām — blandt Pāṇḍavaerne; dhanam-jayaḥ — Arjuna; munīnām — af vismændene; api — også; aham — Jeg er; vyāsaḥ — Vyāsa, der udarbejdede hele den vediske litteratur; kavīnām — af alle store tænkere; uśanā — Uśanā; kaviḥ — tænkeren.

Af Vṛṣṇis efterkommere er Jeg Vāsudeva, og af Pāṇḍavaerne er Jeg Arjuna. Af vismændene er Jeg Vyāsa, og blandt store tænkere er Jeg Uśanā.

FORKLARING: Kṛṣṇa er den oprindelige Guddommens Højeste Personlighed, og Baladeva er Kṛṣṇas umiddelbare ekspansion. Både Herren Kṛṣṇa og Baladeva åbenbarede Sig som sønner af Vasudeva, så De kan begge kaldes for Vāsudeva. Kṛṣṇa forlader aldrig Vṛndāvana, så fra et andet synspunkt er alle de former af Kṛṣṇa, der viser Sig andre steder, Hans ekspansioner. Vāsudeva er Kṛṣṇas umiddelbare ekspansion, så der er ingen forskel på Vāsudeva og Kṛṣṇa. Det er underforstået, at den Vāsudeva, der sigtes til i dette vers af Bhagavad-gītā, er Baladeva eller Balarāma, for Han er den oprindelige kilde til alle inkarnationer, og derfor er Han alene ophav til Vāsudeva. Herrens umiddelbare ekspansioner kaldes svāṁśa (personlige ekspansioner), og der findes også ekspansioner, der kaldes vibhinnāṁśa (adskilte ekspansioner).

Af Pāṇḍus sønner er Arjuna berømt som Dhanañjaya. Han er den ypperste blandt mænd og repræsenterer derfor Kṛṣṇa. Blandt munierne eller de lærde mennesker, der er velbevandret i vedisk viden, er Vyāsa den største, for han forklarede den vediske viden på mange forskellige måder, så den blev forståelig for folk i almindelighed i denne Kalis tidsalder. Og Vyāsa er også kendt for at være en inkarnation af Kṛṣṇa. Vyāsa repræsenterer derfor ligeledes Kṛṣṇa. De, der har evnen til at kunne gennemtænke et hvilket som helst emne grundigt, kaldes kavier. Blandt kavier var Uśanā eller Śukrācārya dæmonernes åndelige mester. Han var en uhyre intelligent og vidtskuende politiker. Śukrācārya er således endnu en repræsentant for Kṛṣṇas overdådighed.

« Previous Next »