No edit permissions for Lithuanian

TEXT 38

daṇḍo damayatām asmi
nītir asmi jigīṣatām
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ
jñānaṁ jñānavatām aham

daṇḍaḥ — bausmė; damayatām — iš visų malšinimo priemonių; asmi — Aš esu; nītiḥ — dorovė; asmi — Aš esu; jigīṣatām — iš siekiančių pergalės; maunam — tyla; ca — ir; eva — taip pat; asmi — Aš esu; guhyānām — iš paslapčių; jñānam — žinojimas; jñāna-vatām — išminčių; aham — Aš esu.

Iš savivalės numalšinimo priemonių Aš – bausmė, o iš siekiančių pergalės Aš – dorovė. Iš paslapčių Aš – tyla, iš išminčių Aš – išmintis.

KOMENTARAS: Yra daug bausmės priemonių, ir tarp jų svarbiausios tos, kurios sutramdo piktadarius. Kai baudžiami nenaudėliai, bausmės įrankis atstovauja Kṛṣṇai. Dorovė greičiausiai suteikia pergalę tiems, kurie nori sėkmės kurioje nors veiklos srityje. Iš slėpiningų veiksmų – klausymosi, mąstymo ir meditavimo, svarbiausias – tylėjimas, nes jis padeda ypač sparčiai tobulėti. Išmintingasis skiria materiją ir dvasią, aukštesniąją ir žemesniąją Dievo gamtą. Toks žinojimas – Patsai Kṛṣṇa.

« Previous Next »