No edit permissions for Eesti keel / Estonian

TEXT 38

daṇḍo damayatām asmi
nītir asmi jigīṣatām
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ
jñānaṁ jñānavatām aham

daṇḍaḥ — karistus; damayatām — kõikidest allasurumise viisidest; asmi — Mina olen; nītiḥ — moraalsus; asmi — Mina olen; jigīṣatām — kõikidest võidu otsijatest; maunam — vaikus; ca — ja; eva — samuti; asmi — Mina olen; guhyānām — saladustest; jñānam — tarkus; jñāna-vatām — tarkadest; aham — Mina olen.

Kõikidest seadusetuse allasurumise viisidest olen Ma karistus ning kõikide võidu poole püüdlevate inimeste hulgas moraalsus. Salajastest asjadest olen Ma vaikus ning tarkade juures olen Ma tarkus.

Paljude karistajate hulgas on tähtsaimad uskmatute nuhtlejad. Kui karistatavateks on uskmatud, esindab see karistus Kṛṣṇat. Ühel või teisel alal võidu pole püüdlemise korral on olulisimaks aluseks moraalsus. Saladuslikes kuulamis-, mõtlemis- ja mediteerimistegevustes on olulisim element vaikus, sest vaikuse abil võib inimene areneda väga kiiresti. Tark inimene on see, kes suudab teha vahet vaimse ja materiaalse vahel, Jumala kõrgema ning madalama looduse vahel. Sellised teadmised on Kṛṣṇa Ise.

« Previous Next »