No edit permissions for Eesti keel / Estonian

TEXT 18

udārāḥ sarva evaite
jñānī tv ātmaiva me matam
āsthitaḥ sa hi yuktātmā
mām evānuttamāṁ gatim

udārāḥ — suuremeelsed; sarve — kõik; eva — kindlasti; ete — need; jñānī — see, kes omab teadmisi; tu — aga; ātmā eva — täpselt nagu Mina; me — Minu; matam — arvamus; āsthitaḥ — asetsev; saḥ — tema; hi — kindlasti; yukta-ātmā — hõivatud pühendunud teenimisega; mām — Minus; eva — kindlasti; anuttamām — kõrgeimat; gatim — eesmärki.

Kõik need pühendunud on kahtlemata suuremeelsed hinged, kuid seda, kes omab Minust teadmisi, pean Ma Enda sarnaseks. Hõivates end Minu pühendunud teenimisega, jõuab ta kindlasti kõrgeima ja täiuslikuima eesmärgini – Minuni.

See ei tähenda, et vähem põhjalikke teadmisi omavad pühendunud ei oleks Jumalale kallid. Jumal ütleb, et nad on kõik suuremeelsed, sest igaühte, kes pöördub ükskõik millise eesmärgiga Jumala poole, nimetatakse mahātmāks, ehk suureks hingeks. Jumal aktsepteerib ka pühendunuid, kes praktiseerivad pühendunud teenimist kasusaamise eesmärgil, sest nad on kiindunud Jumalasse ning Jumal on kiindunud neisse. Kiindumusest Jumala vastu paluvad nad Temalt materiaalset kasu ning seda saades arenevad nad oma rahuldatuse tõttu ka pühendunud teenimises. Kuid täielikke teadmisi omavat pühendunut peetakse Jumalale väga kalliks, kuna sellise pühendunu ainsaks eesmärgiks on teenida Kõigekõrgemat Jumalat armastuse ja kiindumusega. Selline pühendunu ei saa elada sekunditki suhtlemata Kõigekõrgema Jumalaga ja Teda teenimata. Samamoodi on Kõigekõrgem Jumal Oma pühendunusse väga tugevasti kiindunud ega ole temast hetkekski lahutatud.

Jumal ütleb „Śrīmad-Bhāgavatamis" (9.4.68):

sādhavo hṛdayaṁ mahyaṁ
sādhūnāṁ hṛdayaṁ tv aham
mad-anyat te na jānanti
nāhaṁ tebhyo manāg api

„Pühendunud on alati Minu südames ning Mina olen alati pühendunute südameis. Pühendunu jaoks pole olemas midagi muud peale Minu ning ka Mina ei unusta Oma pühendunut kunagi." Kõrgeima Jumala ja puhaste pühendunute vahel on väga lähedased suhted. Täielikke teadmisi omavad puhtad pühendunud ei kaota kunagi vaimset kontakti Kõrgeima Jumalaga, ning seetõttu on nad Talle väga kallid.

« Previous Next »