No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 18

удр сарва еваите
гя̄нӣ тв тмаива ме матам
стхита са хи юкттм
мм евнуттам гатим

удр – възвишени; сарве – всички; ева – несъмнено; ете – тези; гя̄нӣ – който има знание; ту – но; тм ева – точно като мен; ме – мое; матам – мнение; стхита – установено; са – той; хи – несъмнено; юкта-тм – зает в предано служене; мм – в мен; ева – със сигурност; ануттамм – най-висша; гатим – цел.

Всички тези предани несъмнено са възвишени души, но онзи, който е установен в знание за мен, Аз приемам точно като себе си. С трансценденталното си служене той със сигурност ще достигне мен – най-висшата и съвършена цел.

Това не означава, че преданите с по-малко знание не са скъпи на Бога. Господ казва, че всички те са възвишени, защото всеки, който идва при него по каквато и да е причина, се нарича махтм, велика душа. Преданите, желаещи някаква облага от преданото служене, са приети от Бога, защото присъства обмяна на обич. От привързаност те молят Бога за нещо материално и когато го получат, са така удовлетворени, че напредват в преданото служене. Но предан, който има пълно знание, е много скъп на Бога, защото единствената му цел е да служи на Върховния с любов и преданост. Такъв предан не може да живее дори и миг, без да е в досег или да служи на Бога. Върховният също много обича своя предан и не може да се раздели с него.

В Шрӣмад Бхгаватам (9.4.68) Господ казва:

сдхаво хдая махя
сдхӯн хдая тв ахам
мад-анят те на джнанти
нха тебхьо манг апи

„Преданите са винаги в моето сърце и Аз съм винаги в сърцата им. Те не познават нищо друго освен мен и Аз също не мога да ги забравя. Връзката между мен и чистите предани е много интимна. Чистите предани, притежаващи пълно знание, никога не прекъсват духовното общуване и затова са ми много, много скъпи“.

« Previous Next »