No edit permissions for Croatian

STIH 18

udārāḥ sarva evaite
jñānī tv ātmaiva me matam
āsthitaḥ sa hi yuktātmā
mām evānuttamāṁ gatim


udārāḥ – velikodušni; sarve – svi; eva – zacijelo; ete – oni; jñānī – onaj tko ima znanje; tu – ali; ātmā eva – kao Ja; me – Moje; matam – mišljenje; āsthitaḥ – utemeljen; saḥ – on; hi – zacijelo; yukta-ātmā – zaokupljen predanim služenjem; mām – u Meni; eva – zacijelo; anuttamām – najviše; gatim – odredište.


Svi su ovi bhakte nedvojbeno velike duše, ali smatram da se onaj tko je utemeljen u znanju o Meni nimalo ne razlikuje od Mene. Budući da Me transcendentalno služi, sigurno će dostići Mene, najviši i najsavršeniji cilj.


SMISAO: Ne bismo trebali zaključiti da bhakte koji nemaju potpuno znanje nisu dragi Gospodinu. Gospodin kaže da su svi oni velikodušni, jer se svatko tko iz bilo kojeg razloga priđe Gospodinu naziva mahātmom, velikom dušom. Gospodin prihvaća bhakte koji žele kakvu dobrobit od predanog služenja, jer postoji razmjena privrženosti. Oni iz privrženosti traže od Gospodina kakvu materijalnu dobrobit i kada je dobiju postaju toliko zadovoljni da također napreduju u predanom služenju. Ali smatra se da je bhakta koji posjeduje potpuno znanje vrlo drag Gospodinu, jer jedino želi služiti Svevišnjega Gospodina s ljubavlju i predanošću. Takav bhakta ne može ni tren živjeti bez dodira s Gospodinom ili bez služenja Svevišnjega Gospodina. Slično tome, Svevišnji Gospodin jako voli Svoga bhaktu i ne može se odvojiti od njega.


U Śrīmad-Bhāgavatamu (9.4.68), Gospodin kaže:

sādhavo hṛdayaṁ mahyaṁ
sādhūnāṁ hṛdayaṁ tv aham
mad-anyat te na jānanti
nāhaṁ tebhyo manāg api


„Bhakte su uvijek u Mom srcu i Ja sam uvijek u srcima bhaktaBhakta ne zna ni za što drugo osim za Mene i Ja ne mogu zaboraviti bhaktu. Između Mene i čistih bhakta postoji vrlo prisan odnos. Čisti bhakte koji imaju potpuno znanje nikada nisu izvan duhovnog dodira i zato su Mi vrlo dragi."

« Previous Next »