No edit permissions for Croatian

DVANAESTO POGLAVLJE

Predano služenje

STIH 1:
Arjuna upita: Tko je savršeniji – onaj tko Te uvijek pravilno predano služi ili onaj tko obožava neočitovani, neosobni Brahman?

STIH 2:
Svevišnja Božanska Osoba reče: One koji usredotoče svoj um na Moj osobni oblik i uvijek Me obožavaju s velikom transcendentalnom vjerom smatram najsavršenijim.

STIHOVI 3-4:
No oni koji obožavaju neočitovano, ono što leži izvan dosega osjetilnog opažanja, sveprožimajuće, nepojmljivo, nepromjenjivo, postojano i nepokretno – drugim riječima, neosobni vid Apsolutne Istine – vladajući osjetilima i ophodeći se jednako prema svima, takve osobe, koje djeluju za dobrobit svih živih bića, na kraju dolaze k Meni.

STIH 5:
Oni čiji su umovi vezani za neočitovani, neosobni vid Svevišnjega s velikom mukom napreduju. Za utjelovljena bića uvijek je teško napredovati u tom procesu.

STIHOVI 6-7:
No one koji obožavaju Mene, posvećujući sve svoje djelatnosti Meni s nepokolebljivom predanošću, koji predano služe i uvijek meditiraju na Mene, usredotočivši svoje umove na Mene, o Pṛthin sine – brzo izbavljam iz oceana rođenja i smrti.

STIH 8:
Samo usredotoči svoj um na Mene, Svevišnju Božansku Osobu, i usmjeri svoju inteligenciju na Mene. Tako ćeš nedvojbeno uvijek živjeti u Meni.

STIH 9:
Dragi Moj Arjuna, o osvojitelju bogatstva, ako ne možeš usredotočiti svoj um na Mene bez odstupanja, slijedi propisana načela bhakti-yoge. Na taj način možeš razviti želju da Me dostigneš.

STIH 10:
Ako ne možeš slijediti pravila bhakti-yoge, pokušaj raditi za Mene, jer ćeš radeći za Mene dostići savršenstvo.

STIH 11: Međutim ako ne možeš tako djelovati, svjestan Mene, pokušaj se odreći rezultata svoga rada i budi utemeljen u jastvu.

STIH 12:
Ako ne možeš tako postupiti, njeguj znanje. Meditacija je bolja od znanja, a odricanje od plodova djelovanja bolje je od meditacije, jer se takvim odricanjem može dostići mir uma.

STHOVI 13-14:
Moj bhakta koji nije zavidan, već je ljubazan prijatelj svih živih bića, koji ne misli da je vlasnik i koji nema lažni ego, koji je jednak i u sreći i u nesreći, koji je snošljiv, uvijek zadovoljan, samoovladan i koji Me odlučno predano služi, uma i inteligencije usredotočenih na Mene, veoma Mi je drag.

STIH 15:
Onaj tko nikoga ne dovodi u teško stanje i koga nitko ne može uznemiriti, tko je staložen i u sreći i u nesreći, u strahu i tjeskobi, veoma Mi je drag.

STIH 16:
Moj bhakta koji ne ovisi o običnu tijeku djelatnosti, koji je čist, vješt, bezbrižan, oslobođen sve patnje i koji ne teži za nekim rezultatom veoma Mi je drag.

STIH 17:
Bhakta koji se niti raduje niti tuguje, koji niti jadikuje niti žudi i koji se odriče i povoljnih i nepovoljnih stvari veoma Mi je drag.

STIHOVI 18-19:
Onaj tko se jednako ophodi prema prijateljima i neprijateljima, tko je jednak u časti i nečasti, toplini i hladnoći, slavi i sramoti, tko je uvijek šutljiv i zadovoljan svime, oslobođen nečistog druženja, tko ne mari ni za kakvo prebivalište, tko je utemeljen u znanju i zaokupljen predanim služenjem veoma Mi je drag.

STIH 20:
Oni koji slijede ovaj neprolazni put predanog služenja i koji mu se potpuno posvećuju s vjerom, prihvaćajući Mene kao vrhovni cilj, veoma su Mi, veoma dragi.

« Previous Next »