No edit permissions for Croatian

SEDMO POGLAVLJE

Znanje o Apsolutu

STIH 1:
Svevišnja Božanska Osoba reče: Počuj sada, o Pṛthin sine, kako Me slijeđenjem procesa yoge, potpuno svjestan Mene, uma privržena Meni, možeš potpuno spoznati, oslobođen sumnji.

STIH 2:
Sada ću ti u potpunosti objasniti ovo znanje, koje obuhvaća znanje o pojavnom svijetu i božanskoj prirodi. Kada ga shvatiš, ništa ti više neće preostati da saznaš.

STIH 3:
Od mnogo tisuća ljudi tek se jedan može truditi da dostigne savršenstvo, a od onih koji su dostigli savršenstvo tek jedan može spoznati istinu o Meni.

STIH 4:
Zemlja, voda, vatra, zrak, eter, um, inteligencija i lažni ego Moje su odvojene materijalne energije.

STIH 5:
Osim ove niže energije, o Arjuna snažnih ruku, postoji Moja druga, viša energija. Ona se sastoji od živih bića koja iskorištavaju bogatstva materijalne (niže) prirode.

STIH 6:
Ove dvije prirode izvor su svih stvorenih bića. Znaj da sam Ja izvor stvaranja i uništavanja svega materijalnog i duhovnog u ovome svijetu.

STIH 7:
O osvojitelju bogatstva, ne postoji istina viša od Mene. Sve počiva na Meni, kao biseri nanizani na niti.

STIH 8:
O Kuntīn sine, Ja sam okus vode, svjetlost Sunca i Mjeseca, slog oṁ u vedskim mantrama, zvuk u eteru i sposobnost u čovjeku.

STIH 9:
Ja sam izvorni miris zemlje i toplina vatre. Ja sam život svega živog i pokora svih pustinjaka.

STIH 10:
O Pṛthin sine, znaj da sam izvorno sjeme sveg postojanja, inteligencija inteligentnih i moć svih moćnika.

STIH 11:
Ja sam snaga snažnih, snaga bez strasti i želje, i seks kojim se ne krše religijska načela, o gospodaru Bhārata [Arjuna].

STIH 12:
Znaj da sva stanja postojanja – u vrlini, strasti ili neznanju – očituje Moja energija. U izvjesnom smislu Ja sam sve, ali sam neovisan. Nisam pod utjecajem guṇa materijalne prirode, jer su one u Meni.

STIH 13:
Opčinjen utjecajem triju guṇa [vrline, strasti i neznanja], čitav svijet ne poznaje Mene, koji sam iznad guṇa i neiscrpan.

STIH 14:
Ovu Moju božansku energiju, koja se sastoji od triju guṇa materijalne prirode, teško je nadići, ali oni koji su se predali Meni mogu je lako nadići.

STIH 15:
Budalasti nitkovi, najniži među ljudima, oni čije je znanje ukrala iluzija i oni koji su prihvatili ateističku prirodu demona ne predaju se Meni.

STIH 16:
O najbolji potomče Bharate, četiri vrste pobožnih ljudi – nesretni, željni bogatstva, znatiželjni i oni koji tragaju za znanjem o Apsolutu – počinju Me predano služiti.

STIH 17:
Najbolji je od njih onaj tko ima potpuno znanje i tko je uvijek zaokupljen čistim predanim služenjem, jer sam mu Ja veoma drag i on je drag Meni.

STIH 18:
Svi su ovi bhakte nedvojbeno velike duše, ali smatram da se onaj tko je utemeljen u znanju o Meni nimalo ne razlikuje od Mene. Budući da Me transcendentalno služi, sigurno će dostići Mene, najviši i najsavršeniji cilj.

STIH 19:
Nakon mnogo rođenja i smrti onaj tko ima pravo znanje predaje se Meni, znajući da sam uzrok svih uzroka i sve što postoji. Takva velika duša vrlo je rijetka.

STIH 20:
Oni koji su zbog materijalnih želja izgubili razum predaju se polubogovima i u skladu sa svojom prirodom slijede određena pravila i propise obožavanja.

STIH 21:
Ja prebivam u srcu svih živih bića kao Nad-duša. Čim netko poželi obožavati nekog poluboga, osnažujem njegovu vjeru kako bi se mogao posvetiti obožavanju tog božanstva.

STIH 22:
Obdaren takvom vjerom, nastoji obožavanjem poluboga ostvariti svoje želje, ali u stvarnosti samo Ja darujem te dobrobiti.

STIH 23:
Ljudi male inteligencije obožavaju polubogove, a plodovi koje stječu ograničeni su i privremeni. Obožavatelji polubogova odlaze na planete polubogova, ali Moji bhakte na kraju dostižu Moj vrhovni planet.

STIH 24:
Neinteligentni ljudi, koji nemaju savršeno znanje o Meni, misle da Ja, Svevišnja Božanska Osoba Kṛṣṇa, ranije nisam bio osoba i da sam sada poprimio osobnost. Zbog svoga sićušnog znanja ne poznaju Moju višu, neuništivu i vrhovnu prirodu.

STIH 25:
Nikada se ne razotkrivam budalastima i neinteligentnima. Za njih sam prekriven Svojom unutarnjom moći i zato ne znaju da sam nerođen i neiscrpan.

STIH 26:
O Arjuna, kao Svevišnja Božanska Osoba, znam sve što se zbilo u prošlosti, sve što se zbiva sada i sve što će se zbiti u budućnosti. Ja znam sva živa bića, ali Mene nitko ne zna.

STIH 27:
O potomče Bharate, o pokoritelju neprijatelja, sva se živa bića rađaju u iluziji, zbunjena dvostranostima koje potječu od želje i mržnje.

STIH 28:
Osobe koje su u ovom i prošlom životu činile pobožna djela i čija su grešna djela potpuno iskorijenjena odlučno Me služe, oslobođene dvostranosti iluzije.

STIH 29:
Inteligentne osobe koje nastoje dostići oslobođenje od starosti i smrti prihvaćaju Moje okrilje predano služeći. One su istinski Brahman jer znaju sve o transcendentalnim djelatnostima.

STIH 30:
Oni koji su potpuno svjesni Mene i znaju da sam Ja, Svevišnji Gospodin, vladajuće načelo materijalnog očitovanja, polubogova i svih procesa žrtvovanja, mogu čak i u trenutku smrti shvatiti i spoznati Mene, Svevišnju Božansku Osobu.

« Previous Next »