No edit permissions for Magyar

36. VERS

dyūtaṁ chalayatām asmi
tejas tejasvinām aham
jayo ’smi vyavasāyo ’smi
sattvaṁ sattvavatām aham

dyūtam – szerencsejáték; chalayatām – az összes csaló közül; asmi – Én vagyok; tejaḥ – ragyogás; tejasvinām – minden ragyogóé; aham – Én vagyok; jayaḥ – győzelem; asmi – Én vagyok; vyavasāyaḥ – vállalkozás vagy kaland; asmi – Én vagyok; sattvam – az erő; sattva-vatām – az összes erősé; aham – Én vagyok.

A csalások közül a szerencsejáték, a ragyogók között a legragyogóbb vagyok, de Én vagyok a győzelem, a kaland és az erősek ereje is.

MAGYARÁZAT: Szerte a világon sokféle csaló létezik. A csalások közül a szerencsejáték a legnépszerűbb, ezért Kṛṣṇát képviseli az is. Kṛṣṇa a Legfelsőbb, ezért Ő csalárdságban is képes minden emberen túltenni. Ha Kṛṣṇa rá akar szedni valakit, ravaszságban senki sem vetekedhet Vele. Az Ő nagysága igen sokoldalú.

A győzedelmeskedők közül Ő a győzelem, a ragyogó dolgok közül a legragyogóbb. A nagy vállalkozók és törekvők közül Ő a legvállalkozóbb és legtörekvőbb. Ő a kalandvágyó emberek közül a legnagyobb kalandor, s az erősek közül a legerősebb. Amikor Kṛṣṇa jelen volt a Földön, senki sem tudta felülmúlni erejét: kicsi gyermek volt még, amikor felemelte a Govardhana-hegyet. Kṛṣṇán senki nem tehet túl sem csalásban, sem nagyszerűségben, sem győzelemben, sem merészségben, sem erőben.

« Previous Next »