No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 36

дю̄та чхалаятм асми
теджас теджасвинм ахам
джайо 'сми вявасйо 'сми
саттва саттватм ахам

дю̄там – хазартна игра; чхалаятм – от измамите; асми – Аз съм; теджа – блясък; теджасвинм – на всичко великолепно; ахам – Аз съм; джая – победата; асми – Аз съм; вявася – инициативата или приключението; асми – Аз съм; саттвам – силата; саттва-ватм – на силния; ахам – Аз съм.

Сред измамите Аз съм хазартът; Аз съм блясъкът на великолепието. Аз съм победата, Аз съм приключението, Аз съм силата на силния.

Има най-различни измамници из цялата Вселена. От всички начини за измама хазартът си остава най-висшият и затова представя Кш̣а. Като Върховен, Кш̣а може да мами по-добре от всеки обикновен човек. Злочестият коментатор, който иска да измами Кш̣а и читателите, твърдейки, че има нещо по-велико от Кш̣а, в крайна сметка бива измамен от Кш̣а и никога не го разбира. Ако Кш̣а реши да излъже някого, никой не може да го надмине в лъжата. Величието му не е едностранно, то е всестранно.

Сред победителите Той е победата. Той е блясъкът на всичко великолепно. Между предприемчивите и трудолюбивите Той е най-предприемчивият и най-трудолюбивият. Сред авантюристите е най-големият авантюрист, а сред силните – най-силният. Когато Кш̣а бил на Земята, никой не можел да го надмине по сила. Още като дете Той повдигнал хълма Говардхана. Никой не може да го надмине в измамата, никой не може да го надмине по блясък, никой не може да го победи, никой не може да го надмине по предприемчивост, никой не е по-силен от него.

« Previous Next »