No edit permissions for Slovenčina

VERŠ 36

dyūtaṁ chalayatām asmi
tejas tejasvinām aham
jayo ’smi vyavasāyo ’smi
sattvaṁ sattvavatām aham

dyūtam — hazardná hra; chalayatām — všetkých podvodníkov; asmi — som; tejaḥ — krása; tejasvinām — v kráse; aham — som; jayaḥ — víťazstvo; asmi — som; vyavasāyaḥ — úsilie; asmi — som; sattvam — sila; sattva-vatām — medzi silnými; aham — som.

Som tiež hra o šťastie medzi podvodmi a nádhera v nádhere. Som víťazstvo, úsilie a sila silných.

V celom vesmíre je mnoho rôznych druhov podvodníkov. Zo všetkých podvodov sa hazardná hra radí na prvé miesto, a preto reprezentuje Kṛṣṇu. Keďže Kṛṣṇa je Najvyšší, dokáže podvádzať lepšie ako hociktorý človek. Ak chce niekoho podviesť, nikto sa Mu v prefíkanosti nevyrovná. Jeho veľkoleposť nie je jednostranná, ale všestranná.

Pre víťaza je Kṛṣṇa víťazstvom. Je nádherou v nádhere. Medzi podnikajúcimi a pracovitými je najpodnikavejší. Medzi silnými je najsilnejší. Keď bol Kṛṣṇa na Zemi, nikto sa Mu v sile nemohol vyrovnať. Vo svojom detstve zdvihol kopec Govardhana. Nik Ho nemôže prekonať v podvádzaní či v kráse, nik nad Ním nemôže zvíťaziť a nik nie je podnikavejší alebo silnejší ako Kṛṣṇa.

« Previous Next »