No edit permissions for Eesti keel / Estonian

TEXT 36

dyūtaṁ chalayatām asmi
tejas tejasvinām aham
jayo ’smi vyavasāyo ’smi
sattvaṁ sattvavatām aham

dyūtam — hasartmängud; chalayatām — pettustest; asmi — Mina olen; tejaḥ — hiilgus; tejasvinām — kõige hiilgava; aham — Mina olen; jayaḥ — võit; asmi — Mina olen; vyavasāyaḥ — julgustnõudev üritus või seiklus; asmi — Mina olen; sattvam — jõud; sattva-vatām — tugevate; aham — Mina olen.

Pettustest olen Ma hasartmäng ning samuti olen Ma hiilgava hiilgus. Mina olen võit, Mina olen seiklus, Mina olen tugevate tugevus.

Kogu universumis eksisteerib palju erinevaid petmise viise. Kõikidest nendest keskne on raha peale mängimine ning seetõttu esindab see Kṛṣṇat. Olles Kõigekõrgem, võib Kṛṣṇa petta palju enam kui ükski inimene. Kui Kṛṣṇa otsustab inimest petta, ei suuda Tema pettuses Teda keegi ületada. Kṛṣṇa võimsus ei ole ainult ühekülgne – see hõlmab kõike.

Võidukate hulgas on Kṛṣṇa võit. Kṛṣṇa on ka kõige hiilgava hiilgus. Ettevõtlike ja töökate hulgas on Ta kõige ettevõtlikum ja kõige töökam. Seiklejate hulgas on ta kõige seiklushimulisem ning tugevate hulgas kõige tugevam. Kui Kṛṣṇa oli Maa peal, ei suutnud Teda jõus keegi ületada. Juba Oma lapsepõlves tõstis Ta üles Govardhana mäe. Keegi ei suuda ületada Teda ei petmises, hiilguses, võidukuses, ettevõtlikkuses ega jõus.

« Previous Next »