No edit permissions for Čeština

TEXT 36

dyūtaṁ chalayatām asmi
tejas tejasvinām aham
jayo ’smi vyavasāyo ’smi
sattvaṁ sattvavatām aham

dyūtam — hazard; chalayatām — ze všech podvodů; asmi — jsem; tejaḥ — zářnost; tejasvinām — všeho skvostného; aham — Já jsem; jayaḥ — vítězství; asmi — jsem; vyavasāyaḥ — podnikavost; asmi — jsem; sattvam — síla; sattva-vatām — silných; aham — Já jsem.

Jsem také hazardování mezi podvody a zářnost všeho skvostného. Jsem vítězství, jsem podnikavost a jsem síla silných.

V celém vesmíru je mnoho různých podvodníků. Hazardování převyšuje všechny ostatní způsoby podvádění, a proto zastupuje Kṛṣṇu. Kṛṣṇa jakožto Nejvyšší dokáže podvádět lépe než kterýkoliv člověk. Rozhodne-li se někoho podvést, nikdo Ho v Jeho podvodném jednání nepřekoná. Jeho velikost není pouze jednostranná — je všestranná.

Kṛṣṇa je vítězstvím vítězů a zářností všeho skvostného. Je nejpodnikavější z podnikavých a nejsilnější ze silných. Když byl na planetě Zemi, nikdo Jeho sílu nemohl překonat. Už jako dítě zvedl kopec Govardhan. Jeho podvádění, zářnost, vítězství, podnikavost a sílu nikdo nepřekoná.

« Previous Next »