No edit permissions for Polish

ROZDZIAŁ 10

Bogactwo Absolutu

TEKST 1:
Najwyższa Osoba Boga rzekł: Posłuchaj jeszcze raz, o potężny Arjuno. Ponieważ jesteś Mi drogim przyjacielem, pouczę Cię dalej. Wyjawię ci wiedzę, która lepsza jest od tej, którą do tej pory wyjaśniałem.

TEKST 2:
Ani też zastępy półbogów, ani wielcy mędrcy nie znają Mojego początku czy bogactw, gdyż pod każdym względem Ja jestem źródłem półbogów i mędrców.

TEKST 3:
Kto zna Mnie jako nienarodzonego, nie mającego początku, jako Najwyższego Pana wszystkich światów, ten tylko – wolnym będąc od wszelkiej ułudy – wolnym jest i od wszelkiego grzechu.

TEKSTY 4-5:
Inteligencja, wiedza, wolność od wątpliwości i złudzenia, dar przebaczania, prawdomówność, kontrola zmysłów i umysłu, szczęście i niedola, narodziny, śmierć, strach, odwaga, łagodność, spokój, zadowolenie, wyrzeczenie, dobroczynność, sława i niesława, wszystkie te różne cechy żywych istot przeze Mnie Samego zostały stworzone.

TEKST 6:
Siedmiu wielkich mędrców i czterech innych przed nimi, jak i wszyscy Manu [przodkowie ludzkości], z Mojego umysłu zostali zrodzeni i oni dali początek wszelkiemu stworzeniu na tych planetach.

TEKST 7:
Kto prawdziwie zna Moje bogactwa i mistyczną siłę, ten bez reszty oddaje się Mi w służbie oddania – co do tego nie ma żadnych wątpliwości.

TEKST 8:
Ja jestem źródłem wszystkich światów duchowych i materialnych. Wszystko ze Mnie emanuje. Mędrcy – wiedząc o tym doskonale – angażują się w służbę oddania dla Mnie i czczą Mnie z całych serc swoich.

TEKST 9:
Myśli Moich czystych wielbicieli zawsze pogrążone są we Mnie, życia ich są podporządkowane służbie dla Mnie, a rozmowy o Mnie – którymi oświecają się nawzajem – są dla nich źródłem ciągle wzbierającej radości i szczęścia.

TEKST 10:
Tym, którzy zawsze są Mi oddani i z miłością Mi służą, Ja daję inteligencję, która do Mnie ich prowadzi.

TEKST 11:
Aby okazać im szczególną łaskę, Ja – który przebywam w ich sercach – rozpraszam świetlistą lampą wiedzy ciemność zrodzoną z ignorancji.

TEKSTY 12-13:
Arjuna rzekł: Ty jesteś Najwyższą Osobą Boga, ostateczną siedzibą i najwyższą czystością, Absolutną Prawdą. Ty jesteś wieczną, transcendentalną i oryginalną osobą, i Ty jesteś nienarodzonym i najwyższym. Wszyscy wielcy mędrcy, tacy jak Nārada, Asita, Devala i Vyāsa, potwierdzają tę prawdę o Tobie, a teraz Ty Sam mi to oznajmiasz.

TEKST 14:
O Kṛṣṇo, całkowicie przyjmuję za prawdę wszystko to, co usłyszałem od Ciebie. Ani półbogowie, ani demony, o Panie, nie znają Twojej osoby.

TEKST 15:
Zaprawdę, tylko Ty Sam znasz Siebie poprzez Swoją wewnętrzną moc, o początku wszystkiego, Panie wszystkich istot, Panie wszystkich półbogów, o Najwyższa Osobo, Panie wszechświata!

TEKST 16:
Opowiedz mi, proszę, dokładnie o Swoich boskich bogactwach, poprzez które przenikasz wszystkie te światy.

TEKST 17:
O Kṛṣṇo, najwyższy mistyku, w jaki sposób powinienem bezustannie myśleć o Tobie i jak mam Cię poznać? O której z Twych rozlicznych form mam rozmyślać, Najwyższa Osobo Boga?

TEKST 18:
O Janārdano, opowiedz mi raz jeszcze, dokładnie, o mistycznej mocy Swoich bogactw. Mogę niestrudzenie słuchać o Tobie, gdyż im więcej słucham, tym bardziej jestem spragniony – ambrozji podobnych – słów Twoich.

TEKST 19:
Najwyższa Osoba Boga rzekł: Tak, opowiem ci o przepychu Moich manifestacji, tych najświetniejszych, Arjuno, bogactwa Moje są bowiem bezgraniczne.

TEKST 20:
Ja jestem Duszą Najwyższą przebywającą w sercach wszystkich stworzeń. Ja jestem, o Arjuno, początkiem, środkiem i końcem wszystkich istot.

TEKST 21:
Spośród Ādityów, Ja jestem Viṣṇu. Spośród świateł jestem świecącym słońcem. Pomiędzy Marutāmi jestem Marīcim, a pośród gwiazd – księżycem.

TEKST 22:
Spośród wszystkich Ved, Ja jestem Sāma Vedą; pomiędzy półbogami – Indrą, królem niebios; spośród wszystkich zmysłów Ja jestem umysłem, a w żywych istotach – jestem siłą życia (świadomością).

TEKST 23:
Pomiędzy Rudrami jestem Panem Śivą; pomiędzy Yakṣami i Rākṣasami – Panem bogactw [Kuverą]; spośród Vasów jestem ogniem [Agni]; a spośród gór – Meru.

TEKST 24:
Wiedz, o Arjuno, że wśród kapłanów Ja jestem głównym, Bṛhaspatim. Pomiędzy wodzami Ja jestem Kārttikeyą, a ze zbiorników wodnych – jestem oceanem.

TEKST 25:
Spośród wielkich mędrców, Ja jestem Bhṛgu; spośród wibracji – transcendentalnym oṁ. Z ofiar, Ja jestem intonowaniem świętych imion [japa], a wśród rzeczy nieruchomych – Himālajami jestem.

TEKST 26:
Spośród wszystkich drzew, jestem drzewem figowym. A spośród mędrców pomiędzy półbogami – Nāradą. Pomiędzy Gandharvami jestem Citrarathą, a pomiędzy doskonałymi istotami – mędrcem Kapilą.

TEKST 27:
Wiedz, że pomiędzy końmi Ja jestem Uccaiḥśravą, który wyłonił się z oceanu, kiedy ten był ubijany dla otrzymania nektaru. Ja jestem Airāvatą pomiędzy dostojnymi słoniami. A pomiędzy ludźmi – Ja jestem monarchą.

TEKST 28:
Pomiędzy wszelkiego rodzaju bronią jestem błyskawicą; pomiędzy krowami jestem surabhi. Wśród przyczyn prokreacji – jestem Kandarpą, bogiem miłości; a pomiędzy wężami jestem Vāsuki.

TEKST 29:
Pomiędzy wielokapturowymi wężami Nāga, Ja jestem Anantą; pomiędzy zwierzętami wodnymi jestem półbogiem Varuṇą. Spośród przodków, którzy odeszli, Ja jestem Aryamą; a pomiędzy wymierzającymi sprawiedliwość, jestem Yamą, panem śmierci.

TEKST 30:
Pomiędzy demonami Daitya – jestem wielbicielem Prahlādą; pomiędzy pogromcami – jestem czasem; lwem pomiędzy dzikimi zwierzętami, a wśród ptaków – Garuḍą.

TEKST 31:
Spośród wszystkiego, co oczyszcza – jestem wiatrem; spośród władających bronią – jestem Rāmą; pomiędzy rybami jestem rekinem, a z płynących rzek – Gangesem.

TEKST 32:
Ja jestem początkiem, końcem i środkiem wszelkiego stworzenia, Arjuno. Spośród wszystkich nauk – jestem wiedzą duchową o jaźni, a między logikami – ostateczną prawdą.

TEKST 33:
Wśród liter jestem literą A, a wśród wyrazów złożonych – słowem podwójnym. Ja również jestem niewyczerpanym czasem, a pomiędzy stwórcami – Brahmą.

TEKST 34:
Ja jestem wszystko-pochłaniającą śmiercią i Ja jestem sprawczą zasadą wszystkiego, co nadejdzie. Pomiędzy kobietami, Ja jestem sławą, szczęściem, piękną mową, pamięcią, inteligencją, stałością i cierpliwością.

TEKST 35:
Wśród hymnów Sāma Vedy – Ja jestem Bṛhat-sāmą; a z poezji – Gāyatrī. Spośród miesięcy jestem Mārgaśīrṣa [listopadem i grudniem], a z pór roku – kwitnącą wiosną.

TEKST 36:
Ja jestem również hazardem oszustów; pomiędzy wspaniałościami – jestem przepychem. Ja jestem zwycięstwem, przygodą i siłą mocnych.

TEKST 37:
Spośród potomków Vṛṣṇi – Ja jestem Vāsudevą, a spośród Pāṇḍavów – Arjuną. Ja jestem Vyāsą pomiędzy mędrcami, a wśród wielkich myślicieli, Uśaną.

TEKST 38:
Pomiędzy wszelkimi środkami tłumiącymi bezprawie – Ja jestem karą; Ja jestem moralnością wśród tych, którzy pragną zwycięstwa. Ja jestem ciszą wśród sekretów i mądrością mędrców.

TEKST 39:
Co więcej, o Arjuno, Ja jestem nasieniem dającym początek wszelkiemu życiu. Nie ma żadnej istoty, poruszającej się czy nieruchomej, która mogłaby istnieć beze Mnie.

TEKST 40:
O potężny pogromco nieprzyjaciół, nie ma końca Moim boskim manifestacjom. To, o czym Ci mówiłem, jest jedynie śladem Moich nieograniczonych bogactw.

TEKST 41:
Wiedz, że wszystkie te manifestacje, pełne przepychu, piękna i chwały – wypływają zaledwie z iskry Mojego splendoru.

TEKST 42:
Ale jakiż jest pożytek, Arjuno, z całej tej drobiazgowej wiedzy? Jedną cząstką Siebie przenikam i utrzymuję cały ten wszechświat.

« Previous Next »