No edit permissions for Polish

TEKSTY 6-7

mahā-bhūtāny ahaṅkāro
buddhir avyaktam eva ca
indriyāṇi daśaikaṁ ca
pañca cendriya-gocarāḥ

icchā dveṣaḥ sukhaṁ duḥkhaṁ
saṅghātaś cetanā dhṛtiḥ
etat kṣetraṁ samāsena
sa-vikāram udāhṛtam

mahā-bhūtāni – wielkie elementy; ahaṅkāraḥ – fałszywe ego; buddhiḥ – inteligencja; avyaktam – niezamanifestowany; eva – na pewno; ca – również; indriyāṇi – zmysły; daśa-ekam – jedenaście; ca – również; pañca – pięć; ca – również; indriya-go-carāḥ – przedmioty zmysłów; icchā – pragnienie; dveṣaḥ – nienawiść; sukham – szczęście; duḥkham – nieszczęście; saṅghātaḥ – połączenie; cetanā – symptomy życia; dhṛtiḥ – przekonanie; etat – wszystko to; kṣetram – pole działania; samāsena – ogółem; sa-vikāram – z interakcjami; udāhṛtam – zilustrowane.


Pięć wielkich elementów, fałszywe ego, inteligencja, niezamanifestowane, dziesięć zmysłów i umysł, pięć przedmiotów zmysłów, pragnienie, nienawiść, szczęście, nieszczęście, suma, symptomy życia i przekonania – wszystko to razem uważane jest za pole działania i jego interakcje.


ZNACZENIE:
 
Według wszystkich autorytatywnych stwierdzeń wielkich mędrców, hymnów wedyjskich i aforyzmów z Vedānta-sūtry, komponenty tego świata można zrozumieć w ten sposób. Najpierw są: ziemia, woda, ogień, powietrze i eter. Jest to pięć wielkich elementów (mahā-bhūta). Następnie jest fałszywe ego, inteligencja i niezamanifestowany stan trzech sił natury materialnej. Potem jest pięć zmysłów służących zdobywaniu wiedzy: oczy, uszy, nos, język i skóra. Następnie pięć zmysłów czynnych: głos, nogi, ręce, odbyt i narządy płciowe. Ponad zmysłami jest umysł, który znajduje się wewnątrz i może być nazywany zmysłem wewnętrznym. Więc razem z umysłem jest jedenaście zmysłów. Następnie jest pięć przedmiotów zmysłów: zapach, smak, forma, dotyk i dźwięk. Suma tych dwudziestu czterech elementów nazywana jest polem działania. Jeśli ktoś przestudiuje analitycznie te dwadzieścia cztery elementy, będzie wtedy mógł bardzo dobrze zrozumieć pole działania. Następnie jest pożądanie, nienawiść, przyjemność i ból, które są interakcjami reprezentującymi pięć wielkich elementów w ciele „wulgarnym”. Symptomy życia reprezentowane przez świadomość i przekonania, są manifestacją ciała subtelnego – umysłu, ego i inteligencji. Te subtelne elementy wchodzą w zakres pola działania.


Pięć wielkich elementów jest reprezentacją fałszywego ego, które z kolei reprezentuje pierwotny stan fałszywego ego fachowo zwany koncepcją materialistyczną, czyli tāmasa-buddhi, inteligencją w ignorancji. Ta z kolei reprezentuje niezamanifestowany stan trzech sił materialnej natury. Te niezamanifestowane siły materialnej natury nazywane są pradhāna.


Kto pragnie dokładnie poznać te dwadzieścia cztery elementy i ich wzajemne oddziaływania, powinien bardziej dokładnie przestudiować tę filozofię. Bhagavad-gītā daje tylko wiadomości sumaryczne.


Ciało jest reprezentantem wszystkich tych czynników i podlega ono sześciu zmianom, mianowicie: rodzi się, rośnie, trwa przez pewien czas, wytwarza produkty uboczne, następnie zaczyna słabnąć i w ostatnim stadium ginie. Zatem pole jest nietrwałą, materialną rzeczą. Jednakże kṣetra-jña, znawca tego pola, jego właściciel, jest czymś odmiennym.

« Previous Next »