No edit permissions for Slovenian

VERZ 6-7

mahā-bhūtāny ahaṅkāro
buddhir avyaktam eva ca
indriyāṇi daśaikaṁ ca
pañca cendriya-gocarāḥ

icchā dveṣaḥ sukhaṁ duḥkhaṁ
saṅghātaś cetanā dhṛtiḥ
etat kṣetraṁ samāsena
sa-vikāram udāhṛtam


mahā-bhūtāni – elementi grobe materije; ahaṅkāraḥ – lažni ego; buddhiḥ – inteligenca; avyaktam – nepojavno; eva – vsekakor; ca – tudi; indriyāṇi – čuti; daśa-ekam – enajst; ca – tudi; pañca – pet; ca – tudi; indriya-go-carāḥ – predmeti čutne zaznave; icchā – poželenje; dveṣaḥ – sovraštvo; sukham – sreča; duḥkham – nesreča; saṅghātaḥ – celota; cetanā – simptomi življenja; dhṛtiḥ – prepričanje; etat – vse to; kṣetram – polje delovanja; samāsena – na kratko; sa-vikāram – skupaj z medsebojnimi vplivi; udāhṛtam – ponazorjeno.


Pet elementov grobe materije, lažni ego, inteligenca, nepojavno, deset čutov in um, pet predmetov čutne zaznave, poželenje, sovraštvo, sreča, nesreča, celota vseh teh, življenjski znaki in prepričanja – vse to so, na kratko, elementi polja delovanja in posledice njihovih medsebojnih vplivov.


Vsi avtoritativni viri – veliki modreci, vedske himne in reki Vedānta-sūtre – soglašajo glede sestavnih elementov materialnega sveta. To so zemlja, voda, ogenj, zrak in eter ali pet elementov grobe materije (mahā-bhūta). Sledijo lažni ego, inteligenca in tri guṇe materialne narave v nepojavnem stanju. Potem je tu pet čutov za pridobivanje znanja: oči, ušesa, nos, jezik in koža, ter pet čutov za delovanje: glas, noge, roke, zadnjik in spolni organi. Nad čuti je um, ki je znotraj in mu lahko zato rečemo notranji čut. Skupaj z umom obstaja torej enajst čutov. Sledi pet predmetov čutne zaznave: vonj, okus, oblika, dotik in zvok. Celoti teh štiriindvajsetih elementov pravimo polje delovanja. Kdor jih temeljito prouči, bo zelo dobro razumel polje delovanja. Zatem so tu poželenje, sovraštvo, sreča in nesreča, ki so rezultat medsebojnih vplivov elementov polja delovanja ter odraz petih elementov grobe materije, iz katerih sestoji fizično telo. Simptomi življenja, katere opažamo kot zavest, in prepričanja so odraz subtilnega telesa (uma, ega in inteligence). Ti elementi subtilne materije so prav tako del polja delovanja.


Pet elementov grobe materije je grob odraz lažnega ega, le-ta pa predstavlja prvotni stadij lažnega ega, kateremu Vede pravijo materialistični nazor ali tāmasa-buddhi, inteligenca v guṇi nevednosti. Ta predstavlja tri guṇe materialne narave v njihovem nepojavnem stanju, v katerem se imenujejo pradhāna.


Kdor bi rad natančno poznal štiriindvajset elementov telesa in njihove medsebojne vplive, mora podrobneje proučiti to filozofijo. V Bhagavad-gīti so opisani le na kratko.


Telo je spoj vseh naštetih elementov in je podložno šestim spremembam: rodi se, raste, nekaj časa obstaja, proizvede stranske produkte, se postara in nazadnje umre. Polje delovanja je torej minljivo in materialno ter se razlikuje od kṣetra-jñe, poznavalca in lastnika polja delovanja.

« Previous Next »