No edit permissions for Slovenčina

VERŠE 6 – 7

mahā-bhūtāny ahaṅkāro
buddhir avyaktam eva ca
indriyāṇi daśaikaṁ ca
pañca cendriya-gocarāḥ

icchā dveṣaḥ sukhaṁ duḥkhaṁ
saṅghātaś cetanā dhṛtiḥ
etat kṣetraṁ samāsena
sa-vikāram udāhṛtam

mahā-bhūtāni — hrubé prvky; ahaṅkāraḥ — falošné ego; buddhiḥ — inteligencia; avyaktam — neprejavené; eva — určite; ca — tiež; indriyāṇi — zmysly; daśa-ekam — jedenásť; ca — tiež; pañca — päť; ca — tiež; indriya-go-carāḥ — zmyslové predmety; icchā — túžba; dveṣaḥ — nenávisť; sukham — šťastie; duḥkham — nešťastie; saṅghātaḥ — súhrn; cetanā — príznaky života; dhṛtiḥ — presvedčenie; etat — to všetko; kṣetram — pole pôsobnosti; samāsena — v krátkosti; sa-vikāram — vzájomné pôsobenie; udāhṛtam — príklad.

Päť hrubohmotných prvkov, falošné ego, inteligencia, neprejavené súcno, desať zmyslov a myseľ, päť zmyslových predmetov, túžba, nenávisť, šťastie, nešťastie, celok, príznaky života a presvedčenie — to všetko sa v krátkosti považuje za pole činností a jeho vzájomné pôsobenie.

Podľa autorizovaných výpovedí mudrcov, vedskych hymnov a aforizmov Vedānta-sūtry, pozostáva tento svet z piatich hrubohmotných prvkov (mahā-bhūta): zeme, vody, ohňa, vzduchu a éteru. Potom nasledujú falošné ego, inteligencia a neprejavený stav troch kvalít hmotnej prírody. Ďalej je tu päť poznávajúcich zmyslov: oči, uši, nos, jazyk a pokožka, a päť činných zmyslov: ruky, nohy, hlasivky, konečník a pohlavný orgán. Nad zmyslami stojí myseľ, ktorá je vo vnútri a možno ju nazvať vnútorným zmyslom. Spolu s mysľou je teda jedenásť zmyslov. Okrem toho jestvuje päť zmyslových predmetov: vôňa, chuť, tvar, dotyk a zvuk. Súhrn týchto dvadsiatich štyroch prvkov sa nazýva pole pôsobnosti. Ak analyticky preštudujeme týchto dvadsaťštyri prvkov, môžeme veľmi dobre porozumieť poľu pôsobnosti. Žiadostivosť, nenávisť, šťastie a bolesť povstávajú z piatich prvkov hrubohmotného tela a ich príčinou je ich vzájomná interakcia. Životné príznaky, reprezentované vedomím a presvedčením, sú prejavy jemnohmotného tela — mysle, falošného ega a inteligencie. Tieto jemnohmotné prvky takisto spadajú pod pole pôsobnosti.

Päť hrubohmotných prvkov je hrubým prejavom falošného ega. Falošné ego reprezentuje prvotné štádium falošného ega, ktoré sa odborne nazýva hmotné poňatie alebo tāmasa-buddhi, inteligencia v nevedomosti, a ktoré reprezentuje neprejavené štádium troch kvalít hmotnej prírody. Neprejavené kvality hmotnej prírody sa nazývajú pradhāna.

Kto by chcel získať podrobnejšie vedomosti o týchto dvadsiatich štyroch kategóriách a ich vzájomnom pôsobení, mal by hlbšie študovať túto filozofiu. V Bhagavad-gīte je popísaná iba stručne.

Telo je prejavom všetkých týchto činiteľov a prechádza šiestimi zmenami: narodí sa, rastie, nejaký čas trvá, splodí potomstvo, chradne a nakoniec umrie. Pole je teda dočasná hmotná vec, zatiaľ čo znalec poľa, kṣetra-jña alebo jeho majiteľ, sa od neho líši.

« Previous Next »