No edit permissions for Ukrainian

TEXTS 6-7

мах-бгӯтнй ахакро
буддгір авйактам ева ча
індрійі дааіка ча
пача чендрійа-ґочар

іччг двеша сукга дукга
саґгта четан дгті
етат кшетра самсена
са-вікрам удхтам

мах-бгӯтні—великі елементи; ахакра—оманне его; буддгі— інтелект; авйактам—непроявлене; ева—неодмінно; ча—також; індрій—чуття; даа-екам—одинадцять; ча—також; пача—п’ять; ча—також; індрійа-ґо-чар—об’єктів чуття; іччг—бажання; двеша—ненависть; сукгам—щастя; дукгам—нещастя; саґгта— сукупність; четан—ознаки життя; дгті—переконання; етат— усе це; кшетрам—поле діяльності; самсена—у підсумку; са-вікрам—із взаємодіями; удхтам—наочно показано.

П’ять великих елементів, оманне его, інтелект, непроявлене, десять чуттів і розум, п’ять об’єктів чуттів, бажання, ненависть, щастя, горе, сукупність усього, ознаки життя, переконання — всі вони, як вважають, складають разом поле діяльності та його взаємодії.

На підставі достовірних тверджень великих мудреців, ведичних гімнів й афоризмів Веданта-сӯтри можна зробити висновок, що складовими частинами цього світу є насамперед: земля, вода, вогонь, повітря й ефір. Це п’ять головних елементів (мах-бгӯта). Потім ідуть оманне его, інтелект й непроявлений стан трьох ґу природи. Для накопичення знання служать п’ять органів чуття: очі, вуха, ніс, язик, орган дотику. Ще ми маєм п’ять органів дії: орган мовлення, ноги, руки, анус та ґеніталії. Над чуттями стоїть розум, котрий перебуває всередині і якого можна назвати внутрішнім органом чуття. Таким чином, враховуючи розум, загалом є одинадцять органів чуття. Крім того, існують об’єкти чуттєвого сприйняття: нюхові, смакові, зорові, дотикові й звукові. Сукупність цих двадцяти чотирьох елементів і є поле діяльності. Якщо провести аналітичне дослідження кожного з цих двадцяти чотирьох елементів, можна дістати чітке уявлення про поле діяльності. Далі йдуть бажання, ненависть, щастя й страждання, які представляють взаємодії п’яти головних елементів грубого тіла. Ознаки життя, представлені свідомістю й переконаннями, є виявами тонкого тіла — розуму, оманного его та інтелекту. Ці тонкі елементи також входять до складу поля діяльності.

П’ять головних елементів є грубим проявленням оманного его, яке, в свою чергу, є проявом первинної стадії оманного его, що термінологічно виражено як «матеріалістична концепція», або тмаса-буддгі, інтелект у невігластві. Це, в свою чергу, представляє непроявлений стан трьох ґу матеріальної природи. Модуси матеріальної природи в непроявленому стані називають прадгною.

Той, хто бажає дізнатись більше про двадцять чотири елементи та їх взаємодію, повинен детальніше вивчати філософію. В Бгаґавад-ґті ці питання висвітлені лише оглядно.

Тіло є полем діяльності всіх цих чинників, і в ньому відбуваються зміни шести типів: тіло народжується, росте, існує, відтворюється, старіє й, зрештою, зникає. Таким чином, це поле є тимчасовим явищем. Однак кшетра-джа, той, хто знає поле, його власник, має зовсім іншу природу.

« Previous Next »