No edit permissions for Croatian

STIHOVI 6-7

mahā-bhūtāny ahaṅkāro
buddhir avyaktam eva ca
indriyāṇi daśaikaṁ ca
pañca cendriya-gocarāḥ

icchā dveṣaḥ sukhaṁ duḥkhaṁ
saṅghātaś cetanā dhṛtiḥ
etat kṣetraṁ samāsena
sa-vikāram udāhṛtam


mahā-bhūtāni – velikih elemenata; ahaṅkāraḥ – lažni ego; buddhiḥ – inteligencija; avyaktam – neočitovano; eva – zacijelo; ca – također; indriyāṇi – osjetila; daśa-ekam – jedanaest; ca – također; pañca – pet; ca – također; indriya-go-carāḥ – predmeta osjetila; icchā – želja; dveṣaḥ – mržnja; sukham – sreća; duḥkham – nesreća; saṅghātaḥ – sveukupnost; cetanā – životni simptomi; dhṛtiḥ – uvjerenje; etat – sve to; kṣetram – polje djelovanja; samāsena – ukratko; sa-vikāram – s interakcijama; udāhṛtam – predstavlja.


Pet velikih elemenata, lažni ego, inteligencija, neočitovano, deset osjetila i um, pet predmeta osjetila, želja, mržnja, sreća, nesreća, njihova sveukupnost, životni simptomi i uvjerenja – sve se to smatra poljem djelovanja i njegovim interakcijama.


SMISAO: Na temelju svih mjerodavnih izjava velikih mudraca, vedskih himni i izreka Vedānta-sūtre, sastavni dijelovi ovoga svijeta mogu se shvatiti na sljedeći način. Kao prvo, tu su zemlja, voda, vatra, zrak i eter. Oni predstavljaju pet velikih elemenata (mahā-bhūta). Zatim slijedi lažni ego, inteligencija, neočitovano stanje triju guṇa prirode, pet osjetila za stjecanje znanja (oči, uši, nos, jezik i koža) i pet osjetila za djelovanje (glas, noge, ruke, čmar i spolni organi). Viši je od osjetila um, koji se nalazi unutar tijela i koji se može nazvati unutarnjim osjetilom. Tako zajedno s umom postoji jedanaest osjetila. Uz to postoji pet predmeta osjetila: miris, okus, oblik, dodir i zvuk. Sveukupnost ovih elemenata naziva se poljem djelovanja. Raščlanjivanjem ova dvadeset četiri elementa može se vrlo lako shvatiti polje djelovanja. Tu su i želja, mržnja, sreća i nesreća, koje predstavljaju očitovanja i međudjelovanja pet velikih elemenata u grubom tijelu. Životni simptomi, poput svjesnosti i uvjerenja, očitovanja su suptilnog tijela – uma, ega i inteligencije. Suptilni su elementi također sastavni dio polja djelovanja.


Pet velikih elemenata gruba su očitovanja lažnoga ega i predstavljaju njegov prvobitni stadij koji se naziva materijalističko shvaćanje ili tāmasa-buddhi, inteligencija u neznanju. Ona predstavlja neočitovano stanje triju guṇa materijalne prirode. Neočitovane guṇe materijalne prirode nazivaju se pradhāna.


Onaj tko želi detaljno shvatiti dvadeset četiri elementa i njihovo međudjelovanje treba detaljnije proučiti filozofiju. U Bhagavad-gīti je izložen samo sažet opis.


Tijelo je očitovanje tih čimbenika i prolazi kroz šest stadija tjelesne promjene: rađa se, raste, živi neko vrijeme, stvara potomstvo, raspada se i u posljednjem stadiju nestaje. Prema tome, tijelo je nestalna materijalna tvorevina. Međutim, kṣetra-jña, poznavatelj polja, vlasnik tijela, razlikuje se od tijela.

« Previous Next »