No edit permissions for Slovenčina

VERŠ 42

atha vā bahunaitena
kiṁ jñātena tavārjuna
viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam
ekāṁśena sthito jagat

atha vā — alebo; bahunā — mnoho; etena — tohoto druhu; kim — čo; jñātena — poznanie; tava — tebe; arjuna — ó, Arjuna; viṣṭabhya — prenikám; aham — Ja; idam — tento; kṛtsnam — celý; eka — jedinou; aṁśena — časťou; sthitaḥ — udržiavam; jagat — vesmír.

Načo ti je však celé toto podrobné poznanie, ó Arjuna? Jedinou Svojou čiastočkou prestupujem celý vesmír a udržiavam ho.“

Najvyšší Pán je v celom hmotnom stvorení zastúpený prostredníctvom všeprenikajúcej Nadduše. Śrī Kṛṣṇa hovorí Arjunovi, že netreba vedieť, ako veci existujú vo svojich oddelených mohutnostiach a krásach. Mal by skôr vedieť, že všetky veci jestvujú len preto, že do nich On vstúpil ako Nadduša. Všetci — od najvyššej stvorenej bytosti Brahmu, až po najmenšieho mravca — existujú len preto, že do nich vstúpil Pán a udržiava ich.

Istá skupina ľudí tvrdí, že uctievanie akéhokoľvek poloboha pomáha v ceste k najvyššiemu cieľu, Najvyššej Božskej Osobnosti. No uctievanie polobohov je tu definitívne odmietnuté, pretože aj najvyšší polobohovia, ako Brahmā a Śiva, predstavujú iba malú čiastočku majestátu Najvyššieho Pána. On je pôvodcom všetkých živých tvorov a nik Ho neprevýši. Najvyšší Pán je asamaurdhva, čo znamená, že nie je nikomu podriadený a nik sa Mu nevyrovná. V Padma Purāṇe sa píše, že ten, kto radí Najvyššieho Pána Kṛṣṇu do tej istej kategórie ako polobohov — aj keby sa konalo o Brahmu alebo Śivu — je vlastne ateista. Ak však študujeme rôzne popisy Kṛṣṇovho majestátu a aspekty Jeho energií, môžeme bez problémov porozumieť Jeho postaveniu a bez pochybností Ho uctievať s mysľou naňho upretou. Pán je všeprestupujúci vo Svojej čiastočnej podobe Nadduše, ktorá vstupuje do celej existencie. Čistí oddaní sústreďujú svoju myseľ výlučne na oddanú službu Kṛṣṇovi, a preto sa vždy nachádzajú na transcendentálnej úrovni. V tejto kapitole sú oddaná služba a uctievanie Kṛṣṇu veľmi jasne popísané vo veršoch osem až jedenásť. To je čistá oddaná služba. V tejto kapitole je teda podrobne vysvetlené, ako môžeme dospieť k najvyššej dokonalosti v oddanosti alebo v styku s Najvyššou Božskou Osobnosťou. Śrīla Baladeva Vidyābhūśaṇa, veľký ācārya z postupnosti duchovných učiteľov pochádzajúcej od Kṛṣṇu, uzatvára svoj výklad tejto kapitoly slovami:

yac-chakti-leśāt sūryādyā
bhavanty aty-ugra-tejasaḥ
yad-aṁśena dhṛtaṁ viśvaṁ
sa kṛṣṇo daśame ’rcyate

„Dokonca aj mocné Slnko získava svoju energiu od Kṛṣṇu, ktorého čiastočnou expanziou je udržiavaný celý svet. Preto je Najvyšší Pán, Śrī Kṛṣṇa, hodný uctievania.

Takto končia Bhaktivedantove výklady k desiatej kapitole Śrīmad Bhagavad-gīty, nazvanej „Majestát Absolútneho“.

« Previous