No edit permissions for Slovenian

VERZ 42

atha vā bahunaitena
kiṁ jñātena tavārjuna
viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam
ekāṁśena sthito jagat


atha vā – ali; bahunā – mnogim; etena – s takim; kim – kaj; jñātena – s poznavanjem; tava – tvojim; arjuna – o Arjuna; viṣṭabhya – prežemajoč; aham – Jaz; idam – ta; kṛtsnam – celoten; eka – z enim; aṁśena – delcem; sthitaḥ – bivam; jagat – univerzum.


Toda čemu ti bo vse to podrobno znanje, Arjuna? Z enim samim delcem Sebe prežemam in vzdržujem celoten univerzum.


Vsevišnji Gospod kot Nadduša vstopi v vsako stvar in je tako prisoten povsod v materialnih univerzumih. Gospod tukaj pravi Arjuni, da nima smisla govoriti o veličini in sijaju vsake posamezne stvari. Vedeti mora, da vse obstajajo zato, ker je v njih v obliki Nadduše prisoten Kṛṣṇa. Vsa živa bitja – od Brahme, največjega bitja, pa do najmanjše mravlje – obstajajo zato, ker jih vzdržuje Gospod, ki prebiva v njih.


Predstavniki religiozne organizacije Misija širijo idejo, da je mogoče s čaščenjem katerega koli polboga doseči Vsevišnjo Božansko Osebnost oziroma najvišji cilj. Toda Kṛṣṇa tukaj nikakor ne odobrava čaščenja polbogov, kajti celo največji med njimi, kot sta Brahmā in Śiva, so zgolj del energije Vsevišnjega Gospoda. Gospod je izvor vseh rojenih bitij in je večji od vseh njih. Gospod je asamaurdhva, kar pomeni, da ni nikogar, ki bi Mu bil nadrejen ali pa enak. V Padma Purāṇi je rečeno, da je človek, ki ima Vsevišnjega Gospoda za enakovrednega polbogovom, nedvomno ateist, tudi če Ga enači s samim Brahmo ali Śivo. Kdor temeljito prouči opise pojavnih oblik in emanacij Kṛṣṇove energije, pa nedvomno lahko razume položaj Gospoda Śrī Kṛṣṇe in se popolnoma osredotoči na čaščenje Kṛṣṇe. Gospod je prisoten vsepovsod, saj se kot Nadduša, ki je Njegova delna emanacija, pomnoži in vstopi v vse, kar obstaja. Čisti bhakte zato osredotočijo um na Kṛṣṇo ter Mu služijo s čisto ljubeznijo in vdanostjo. Zato so zmeraj na transcendentalni ravni. Vdano služenje in čaščenje Kṛṣṇe sta zelo jasno opisana od osmega do enajstega verza tega poglavja. To je pot čistega vdanega služenja. V tem poglavju je bilo natančno razloženo, kako lahko dosežemo najvišjo popolnost vdanega služenja in tako postanemo družabniki Vsevišnje Božanske Osebnosti. Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa, veliki ācārya iz nasledstva duhovnih učiteljev, ki se začenja s Kṛṣṇo, končuje svoj komentar k temu poglavju Bhagavad-gīte z besedami:

yac-chakti-leśāt sūryādyā
bhavanty aty-ugra-tejasaḥ
yad-aṁśena dhṛtaṁ viśvaṁ
sa kṛṣṇo daśame ’rcyate


Iz neizčrpne energije Gospoda Kṛṣṇe črpa moč celo mogočno sonce, Kṛṣṇova delna emanacija pa vzdržuje ves svet. Gospoda Śrī Kṛṣṇo bi zato morali častiti.

Tako se končajo Bhaktivedantova pojasnila desetega poglavja Śrīmad Bhagavad-gīte z naslovom "Veličastje Absoluta".

« Previous