No edit permissions for Slovenčina

VERŠ 6

etad-yonīni bhūtāni
sarvāṇīty upadhāraya
ahaṁ kṛtsnasya jagataḥ
prabhavaḥ pralayas tathā

etat — v týchto (dvoch podstatách); yonīni — zdroj pôvodu; bhūtāni — všetko stvorené; sarvāṇi — všetko; iti — tak; upadhāraya — vedz; aham — Ja; kṛtsnasya — zahŕňam všetko; jagataḥ — vo svete; prabhavaḥ — prapôvodom výtvoru; pralayaḥ — zánikom; tathā — práve tak.

Vedz, že všetko stvorené má svoj pôvod v týchto dvoch podstatách. Ja som pôvodom i zánikom všetkého hmotného i duchovného v tomto svete.

Všetko, čo jestvuje, je produktom hmoty a duše. Duša je základom stvorenia. Nevzniká v určitom štádiu hmotného vývoja. Naopak, hmotný svet sa manifestuje na základe duchovnej energie. Hmotné telo sa rozvíja len vďaka tomu, že v ňom sídli duša. Keďže sa v tele nachádza táto vyššia energia, hmotné telo sa rozvíja a mení sa z detstva do mladosti a do staroby. Podobne sa mení celý obrovský vesmír vďaka prítomnosti Nadduše, Viṣṇua.

Duša a hmota, ktoré spolu tvoria tento obrovský vesmír, sú dve pôvodné energie Boha. Śrī Kṛṣṇa je teda pôvodným zdrojom všetkého. Živá bytosť je maličká čiastočka Pána, ktorá môže manipuláciou s hmotnou energiou postaviť mrakodrap, továreň alebo mesto, ale nedokáže stvoriť vesmír. Jedine veľká duša alebo Nadduša dokáže stvoriť vesmír. Kṛṣṇa je pôvodom veľkých i malých duší, a preto je príčinou všetkých príčin. To potvrdzuje aj Kaṭha Upaniṣad (2.2.13): nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām.

« Previous Next »