No edit permissions for Polish

TEKST 6

etad-yonīni bhūtāni
sarvāṇīty upadhāraya
ahaṁ kṛtsnasya jagataḥ
prabhavaḥ pralayas tathā

etat – te dwie natury; yonīni – których źródło narodzin; bhūtāni – wszystko stworzone; sarvāṇi – wszystko; iti – w ten sposób; upadhāraya – wiedz; aham – Ja; kṛtsnasya – wszystko obejmujący; jagataḥ – tego świata; prabhavaḥ – źródło manifestacji; pralayaḥ – unicestwienie; tathā – jak również.


Wszystkie stworzone istoty mają swoje źródło w tych dwóch naturach. Wiedz, że Ja jestem początkiem i końcem wszystkiego, co materialne i duchowe w tym świecie.


ZNACZENIE:
 
Wszystko, co istnieje, jest produktem materii i ducha. Duch jest podstawą stworzenia, a materia tworzona jest przez ducha. Duch nie powstaje na pewnym etapie rozwoju materialnego. To raczej energia duchowa jest podstawą zamanifestowania się materialnego świata. Ciało materialne rozwija się dzięki obecności ducha w materii. Dziecko stopniowo rośnie od wieku chłopięcego do męskiego, dzięki obecności w jego ciele tej wyższej energii – duszy. Podobnie, cała manifestacja kosmiczna tego potężnego wszechświata rozwinęła się dzięki obecności Duszy Najwyższej, Viṣṇu. Zatem zarówno duch jak i materia, które łączą się razem, aby zamanifestować tę gigantyczną formę wszechświata, są oryginalnie dwiema energiami Pana. Pan więc jest oryginalną przyczyną wszystkiego. Fragmentaryczna, integralna cząstka Pana – mianowicie żywa istota – może skonstruować wieżowiec, fabrykę albo nawet wielkie miasto, nie może ona jednak stworzyć ogromnego wszechświata. Przyczyną wszechświata jest duża dusza czyli Dusza Najwyższa. A Kṛṣṇa, Najwyższy, jest stwórcą zarówno dusz dużych, jak i małych. Zatem On jest oryginalną przyczyną wszystkich przyczyn, jak potwierdza to Kaṭha Upaniṣad (2.2.13). Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām.

« Previous Next »