No edit permissions for Čeština

TEXT 6

etad-yonīni bhūtāni
sarvāṇīty upadhāraya
ahaṁ kṛtsnasya jagataḥ
prabhavaḥ pralayas tathā

etat — tyto dvě energie; yonīni — jehož zdroj zrození; bhūtāni — vše stvořené; sarvāṇi — všechno; iti — takto; upadhāraya — věz; aham — Já; kṛtsnasya — všezahrnující; jagataḥ — světa; prabhavaḥ — zdroj projevení; pralayaḥ — zničení; tathā — také.

Vše stvořené má svůj zdroj v těchto dvou energiích. Věz, že Já jsem původem i zkázou všech kombinací hmotné i duchovní podstaty v tomto světě.

Vše, co existuje, je dílem hmoty a duchovní složky. Duchovní složka je základem stvoření a hmota je její výtvor. Není pravda, že duchovní složka vzniká v určitém stádiu vývoje hmoty. Naopak — hmotný svět je projevený jedině na základě duchovní energie. Hmotné tělo se vyvíjí, jelikož je v něm duše, jež je duchovní povahy; díky přítomnosti této vyšší energie vyrůstá dítě postupně v chlapce a potom v muže. A u obrovského vesmíru dochází k vývoji díky přítomnosti Nadduše, Viṣṇua. Duchovní energie a hmota, které se spojují a projevují tuto obrovskou vesmírnou podobu, jsou tedy původně dvě energie Pána, což znamená, že Pán je původní příčinou všeho. Dílčí část Pána, živá bytost, může být příčinou existence velkého mrakodrapu, továrny nebo i velkého města, ale nikoli velkého vesmíru. Tou je velká duše, Nadduše. Kṛṣṇa, Nejvyšší, je příčinou existence velkých i malých duší — je tedy původní příčinou všech příčin. To je doloženo v Kaṭha Upaniṣadě (2.2.13): nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām.

« Previous Next »