No edit permissions for Slovenian

VERZ 28

āyudhānām ahaṁ vajraṁ
dhenūnām asmi kāma-dhuk
prajanaś cāsmi kandarpaḥ
sarpāṇām asmi vāsukiḥ


āyudhānām – med vsemi vrstami orožja; aham – Jaz; vajram – strela; dhenūnām – med kravami; asmi – sem; kāma-dhuk – krava surabhi; prajanaḥ – vzrok spočetja otrok; ca – in; asmi – sem; kandarpaḥ – Kupido; sarpāṇām – med kačami; asmi – sem; vāsukiḥ – Vāsuki.


Med raznimi vrstami orožja sem strela, med kravami pa sem surabhi. Med vzroki spočetja sem Kandarpa, bog ljubezni, med kačami pa Vāsuki.


Strela, ki je zares mogočno orožje, predstavlja Kṛṣṇovo moč. Na Kṛṣṇaloki v duhovnem nebu živijo krave, ki jih je mogoče pomolsti kadar koli in ki dajo poljubno količino mleka. V materialnem svetu takih krav seveda ni, opisano pa je, da krave surabhi živijo na Kṛṣṇaloki in da jih Gospod pase v velikem številu. Kandarpa je spolnost z željo po spočetju dobrih sinov, zato predstavlja Kṛṣṇo. Spolni odnosi, ki jih imajo ljudje samo zato, da bi čutno uživali, ne predstavljajo Kṛṣṇe. Kṛṣṇo predstavlja spolnost, namenjena spočetju dobrih otrok. Taka spolnost se imenuje kandarpa.

« Previous Next »