No edit permissions for Slovenian

DESETO POGLAVJE

Veličastje Absoluta

VERZ 1:
Vsevišnji Gospod je rekel: Poslušaj dalje, o Arjuna močnih rok. Ker si Moj drag prijatelj, ti bom v tvoje dobro povedal še več in ti podal znanje, ki presega tisto, katerega sem ti že razodel.

VERZ 2:
Niti polbogovi niti veliki modreci ne poznajo Mojega porekla in veličastja, kajti Jaz sem v vsakem pogledu izvor tako polbogov kakor modrecev.

VERZ 3:
Samo tisti, ki ve, da sem nerojen in brez začetka ter da sem vrhovni gospodar vseh svetov, ni zaslepljen in je osvobojen posledic vseh grehov.

VERZ 4-5:
Inteligenco, znanje, osvobojenost od dvomov in iluzije, prizanesljivost, resnicoljubnost, sposobnost obvladovanja čutov in uma, srečo in nesrečo, rojstvo in smrt, strah in neustrašnost, nenasilnost, uravnovešenost, zadovoljnost, askezo, dajanje miloščine, slavo in sramoto – vse te lastnosti živih bitij sem ustvaril Jaz.

VERZ 6:
Sedem velikih modrecev in pred njimi štirje drugi veliki modreci in Manuji [praočetje človeštva] so bili rojeni iz Mene, iz Mojega uma, vsa živa bitja, ki naseljujejo razne planete, pa so njihovi potomci.

VERZ 7:
Kdor resnično pozna Mojo veličino in mistično moč, Mi služi s čisto ljubeznijo in vdanostjo. O tem ni nobenega dvoma.

VERZ 8:
Jaz sem izvor vseh duhovnih in materialnih svetov. Vse prihaja iz Mene. Modreci, ki to dobro vedo, Mi služijo z ljubeznijo in vdanostjo ter Me častijo z vsem srcem.

VERZ 9:
Moji čisti bhakte zmeraj mislijo Name in njihova življenja so posvečena Moji službi. Nenehno poučujejo drug drugega in se pogovarjajo o Meni, pri čemer uživajo veliko zadovoljstvo in blaženost.

VERZ 10:
Tistim, ki Mi nenehno služijo z ljubeznijo in vdanostjo, dam inteligenco, s katero lahko pridejo k Meni.

VERZ 11:
Da bi jim izkazal posebno milost, Jaz, ki prebivam v njihovih srcih, z bleščečo svetilko znanja preženem iz njih temo, rojeno iz nevednosti.

VERZ 12-13:
Arjuna je rekel: Ti si Vsevišnja Božanska Osebnost, najvišje prebivališče, najčistejši, Absolutna Resnica. Večna, transcendentalna, izvorna oseba si, nerojena in največja. Vsi veliki modreci, kot so Nārada, Asita, Devala in Vyāsa, potrjujejo to resnico, zdaj pa mi jo razodevaš tudi Ti sam.

VERZ 14:
O Kṛṣṇa, vse, kar si mi povedal, v celoti sprejemam kot resnico. Niti polbogovi niti demoni, o Gospod, Te ne morejo doumeti.

VERZ 15:
Zares, edini si, ki po Svoji notranji energiji poznaš samega Sebe, o Vrhovna Oseba, izvor vsega, gospodar vseh živih bitij, Bog bogov in gospodar vesolja!

VERZ 16:
Prosim Te, podrobno mi opiši Svoje božanske pojavne oblike, s katerimi prežemaš vse svetove.

VERZ 17:
O Kṛṣṇa, o največji mistik, kako lahko nenehno mislim Nate in kako Te lahko spoznam? V katerih podobah naj se Te spominjam, o Vsevišnja Božanska Osebnost?

VERZ 18:
O Janārdana, znova Te prosim, da mi podrobno opišeš mistično moč Svojih pojavnih oblik. Nikoli se ne zasitim poslušanja o Tebi, kajti bolj ko poslušam, bolj si želim okušati nektar Tvojih besed.

VERZ 19:
Vsevišnji Gospod je rekel: Da, opisal ti bom Svoje veličastne pojavne oblike, toda le glavne med njimi, o Arjuna, kajti Moje veličastje je brezmejno.

VERZ 20:
O Arjuna, Jaz sem Nadduša, ki prebiva v srcu vsakega živega bitja. Začetek, sredina in konec vseh bitij sem.

VERZ 21:
Med Ādityami sem Viṣṇu, med izvori svetlobe sem bleščeče sonce, med Maruti sem Marīci, med zvezdami pa mesec.

VERZ 22:
Med Vedami sem Sāma Veda, med polbogovi sem kralj raja, Indra, med čuti sem um, v živih bitjih pa sem življenjska sila [zavest].

VERZ 23:
Med Rudrami sem Śiva, med yakṣami in rākṣasami pa sem zakladnik polbogov [Kuvera]. Med Vasuji sem ogenj [Agni], med gorami pa Meru.

VERZ 24:
Vedi, o Arjuna, da sem med svečeniki glavni svečenik, Bṛhaspati. Med generali sem Kārtikeya, med vodami pa ocean.

VERZ 25:
Med velikimi modreci sem Bhṛgu, med zvoki pa sem transcendentalni oṁ. Med žrtvovanji sem recitiranje svetih imen [japa], med negibnimi stvarmi pa Himalaja.

VERZ 26:
Med drevesi sem banjanovec, izmed modrecev med polbogovi pa sem Nārada. Med Gandharvami sem Citraratha, med popolnimi bitji pa modrec Kapila.

VERZ 27:
Vedi, da sem med konji Uccaiḥśravā, ki je bil ustvarjen med pinjenjem oceana. Med veličastnimi sloni sem Airāvata, med ljudmi pa kralj.

VERZ 28:
Med raznimi vrstami orožja sem strela, med kravami pa sem surabhi. Med vzroki spočetja sem Kandarpa, bog ljubezni, med kačami pa Vāsuki.

VERZ 29:
Med večglavimi nāgami sem Ananta, med vodnimi bitji pa sem polbog Varuṇa. Med umrlimi predniki sem Aryamā, med izvrševalci zakona pa Yama, nadzornik smrti.

VERZ 30:
Med demoni Daityami sem vdani Prahlāda, med uničevalci sem čas, med zvermi sem lev in med pticami Garuḍa.

VERZ 31:
Med očiščujočimi silami sem veter, med nosilci orožja sem Rāma, med ribami sem morski pes, med rekami pa Ganges.

VERZ 32:
O Arjuna, Jaz sem začetek, konec in tudi sredina vseh stvarjenj. Med vejami znanosti sem duhovna znanost o duši, med dokazi logikov pa sem končni sklep.

VERZ 33:
Med črkami sem črka A, med sklopi pa dvojni sklop. Sem tudi neskončni čas, med stvarniki pa sem Brahmā.

VERZ 34:
Vseuničujoča smrt sem in rojstvo vsega, kar šele bo. Med ženskami sem Kīrti [slava], Śrī [sreča], Vāk [izbran govor], Smṛti [spomin], Medhā [inteligenca], Dhṛti [stanovitnost] in Kṣamā [potrpežljivost].

VERZ 35:
Med himnami Sāma Vede sem Bṛhat-sāma, med pesmimi pa sem Gāyatrī. Med meseci sem mārgaśīrṣa (november-december), med letnimi časi pa cvetoča pomlad.

VERZ 36:
Med goljufijami sem kockanje, in sijaj vsega sijajnega sem. Zmaga sem, pustolovščina in moč močnih.

VERZ 37:
Med Vṛṣṇijevimi potomci sem Vāsudeva, med Pāṇḍavami pa Arjuna. Med modreci sem Vyāsa, med velikimi misleci pa sem Uśanā.

VERZ 38:
Med sredstvi za zatiranje nezakonitosti sem kazen, in moralnost tistih sem, ki si prizadevajo za zmago. Molk skrivnostnega sem in modrost modrih.

VERZ 39:
Poleg tega, o Arjuna, sem seme vsega, kar obstaja. Nobeno živo bitje, niti premično niti nepremično, ne more obstajati brez Mene.

VERZ 40:
O mogočni zmagovalec nad sovražniki, Mojim božanskim pojavnim oblikam ni konca. To, o čemer sem ti govoril, je zgolj drobec Mojega brezmejnega veličastja.

VERZ 41:
Vedi, da vse, kar je mogočno, lepo in čudežno, izvira zgolj iz iskre Mojega veličastja.

VERZ 42:
Toda čemu ti bo vse to podrobno znanje, Arjuna? Z enim samim delcem Sebe prežemam in vzdržujem celoten univerzum.

« Previous Next »