No edit permissions for Slovenian

VERZ 26

vedāhaṁ samatītāni
vartamānāni cārjuna
bhaviṣyāṇi ca bhūtāni
māṁ tu veda na kaścana


veda – poznam; aham – Jaz; samatītāni – zdavnaj preteklo; vartamānāni – sedanje; ca – in; arjuna – o Arjuna; bhaviṣyāṇi – prihodnje; ca – tudi; bhūtāni – vsa živa bitja; mām – Mene; tu – toda; veda – pozna; na – ne; kaścana – nihče.


O Arjuna, ker sem Vsevišnja Božanska Osebnost, vem vse, kar se je zgodilo v preteklosti, vse, kar se dogaja v sedanjosti, in vse, kar se bo zgodilo v prihodnosti. Poznam tudi vsa živa bitja, Mene pa ne pozna nihče.


V tem verzu je razrešeno nasprotje med personalisti in impersonalisti. Če bi bil Kṛṣṇa, Vsevišnja Božanska Osebnost, proizvod māye in bi imel zato materialno telo, kot menijo impersonalisti, bi kakor navadno živo bitje menjal telesa in po smrti pozabil na vse, kar se Mu je zgodilo v prejšnjem življenju. Kdor ima materialno telo, se ne spominja svojega preteklega življenja, ne more predvideti svojega prihodnjega življenja in ne more napovedati, kako se bo izteklo njegovo zdajšnje življenje; ne pozna torej niti preteklosti, niti sedanjosti, niti prihodnosti. Preteklost, sedanjost in prihodnost pozna samo tisti, ki ni več pod vplivom materialne energije.


Gospod Kṛṣṇa jasno pravi, da za razliko od navadnega človeka ve, kaj se je zgodilo v preteklosti, kaj se dogaja v sedanjosti in kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Iz četrtega poglavja izvemo, da se Kṛṣṇa spominja, kako je pred milijoni let poučeval boga Sonca, Vivasvāna. Kṛṣṇa pozna vsako živo bitje, saj kot Nadduša prebiva v srcu vsakogar. Kljub temu, da je kot Nadduša prisoten v vsakem živem bitju, in kljub temu, da je Vsevišnja Božanska Osebnost, pa manj inteligentni ne morejo razumeti, da je Śrī Kṛṣṇa Vrhovna Oseba, četudi jim uspe spoznati brezosebni Brahman. Transcendentalno telo Śrī Kṛṣṇe je vsekakor večno. Kṛṣṇa je kakor sonce, māyā pa kakor oblak. V materialnem svetu vidimo na nebu sonce, oblake, zvezde in planete. Oblaki lahko začasno prekrijejo nebesna telesa, ki pa se nam pravzaprav le zdijo prekrita zaradi našega omejenega vida. Sonce, mesec in zvezde v resnici niso prekriti. Māyā prav tako ne more prekriti Vsevišnjega Gospoda. Pred manj inteligentnimi ljudmi Gospoda zakriva Njegova notranja energija. Kot je rečeno v tretjem verzu tega poglavja, je med milijoni ljudi le nekaj takih, ki poskušajo doseči popolnost, med tisoči in tisoči tistih, ki so dosegli popolnost, pa morda eden pozna Gospoda Kṛṣṇo takega, kakršen je. Celo človek, ki je dosegel popolnost spoznanja brezosebnega Brahmana ali lokalizirane Paramātme, nikakor ne more doumeti Vsevišnje Božanske Osebnosti, Śrī Kṛṣṇe, če ne razvije zavesti Kṛṣṇe.

« Previous Next »