No edit permissions for Čeština

TEXT 13

tribhir guṇa-mayair bhāvair
ebhiḥ sarvam idaṁ jagat
mohitaṁ nābhijānāti
mām ebhyaḥ param avyayam

tribhiḥ — třemi; guṇa-mayaiḥ — tvořené guṇami; bhāvaiḥ — stavy bytí; ebhiḥ — všemi těmito; sarvam — celý; idam — tento; jagat — vesmír; mohitam — oklamán; na abhijānāti — nezná; mām — Mě; ebhyaḥ — nad nimi; param — Nejvyšší; avyayam — nevyčerpatelné podstaty.

Celý svět je oklamán třemi kvalitami (dobrem, vášní a nevědomostí), a tak nezná Mě, nechřadnoucího Nejvyššího Pána, jenž stojí nad nimi.

Celý svět je okouzlen třemi kvalitami hmotné přírody. Ti, kdo jimi jsou zmateni, nemohou pochopit, že nad hmotnou přírodou stojí Nejvyšší Pán, Kṛṣṇa.

Každá živá bytost, která je pod vlivem hmotné přírody, má určitý druh těla a projevuje tomu odpovídající druh psychologických a biologických činností. Jsou čtyři třídy lidí, jež jednají podle tří kvalit hmotné přírody. Ti, kteří se nacházejí zcela na úrovni kvality dobra, jsou známí pod jménem brāhmaṇové. Lidé ovlivnění kvalitou vášně jsou nazýváni kṣatriyové, lidé nacházející se pod smíšeným vlivem vášně a nevědomosti vaiśyové a těm, kteří jsou zcela pod vlivem nevědomosti, se říká śūdrové. Na ještě nižší úrovni jsou zvířata nebo lidé žijící zvířecím způsobem. Tato označení ovšem nejsou trvalá. Mohu být brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya nebo cokoliv jiného, ale tento život je stejně dočasný. Avšak i přesto, že je dočasný a my nevíme, co budeme v příštím životě, vlivem matoucí energie se ztotožňujeme s tělem a považujeme se za Američana, Inda, Rusa nebo brāhmaṇu, hinduistu, muslima a podobně. Když se zapleteme s kvalitami hmotné přírody, zapomeneme na Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, jenž stojí v jejich pozadí. Proto Pán Kṛṣṇa říká, že živé bytosti oklamané třemi kvalitami hmotné přírody nechápou, že v pozadí hmotné přírody je Nejvyšší Osobnost Božství.

Je mnoho různých druhů živých bytostí: lidé, polobozi, zvířata a tak dále. Každý z nich podléhá vlivu hmotné přírody a všichni zapomněli na transcendentní Osobnost Božství. Ti, kdo jsou pod vlivem kvalit vášně a nevědomosti, a dokonce i ti, kdo jsou na úrovni dobra, se nemohou dostat za neosobní pojetí Absolutní Pravdy, pojetí Brahmanu. Z Nejvyššího Pána v Jeho osobním aspektu, který oplývá veškerou krásou, jměním, poznáním, silou, slávou a odříkáním, jsou zmateni. Když Mu nemohou porozumět ani osoby na úrovni kvality dobra, jakou naději na to mají potom ti, kdo podléhají vášni a nevědomosti? Vědomí Kṛṣṇy je transcendentální všem třem kvalitám hmotné přírody a ti, kdo neochvějně setrvávají na této úrovni, jsou skutečně osvobození.

« Previous Next »