No edit permissions for Slovenian

VERZ 13

tribhir guṇa-mayair bhāvair
ebhiḥ sarvam idaṁ jagat
mohitaṁ nābhijānāti
mām ebhyaḥ param avyayam


tribhiḥ – tremi; guṇa-mayaiḥ – sestoječimi iz guṇ; bhāvaiḥ – s stanji bivanja; ebhiḥ – temi; sarvam – ves; idam – ta; jagat – univerzum; mohitam – zaveden; na abhijānāti – ne pozna; mām – Mene; ebhyaḥ – nad njimi; param – Vsevišnjega; avyayam – neizčrpnega.


Ker so ves svet zaslepile tri guṇe materialne narave [vrlina, strast in nevednost], nihče ne ve Zame, ki sem nad guṇami in sem neizčrpen.


Ves svet je zaslepljen od treh guṇ materialne narave. Tisti, ki so zaradi njihovega vpliva v iluziji, ne vedo, da nad materialno naravo obstaja Vsevišnji Gospod, Kṛṣṇa.


Vsako živo bitje, ki je pod vplivom materialne narave, ima določeno vrsto telesa in temu primerne so njegove umske in telesne dejavnosti. Ljudi, ki delujejo pod vplivom treh guṇ materialne narave, delimo na štiri skupine. Tistim, ki so pod vplivom vrline, pravimo brāhmaṇe, tisti, ki so pod vplivom strasti, so kṣatriye, ljudje, na katere vplivata guṇi strasti in nevednosti, se imenujejo vaiśye, tisti, ki so povsem pod vplivom nevednosti, pa śūdre. Nižje od njih so živali oziroma tisti, ki živijo kakor živali. Ta poimenovanja niso trajna. Človek je lahko brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya itd., v nobenem primeru pa njegovo življenje ni večno. Čeprav je minljivo in čeprav ne vemo, kaj bomo postali v naslednjem življenju, pa se uročeni od slepilne energije kljub temu enačimo z materialnim telesom in se imamo za Američana, Indijca, Rusa ali pa za brāhmaṇo, hindujca, muslimana itd. Če pridemo pod vpliv guṇ materialne narave, pozabimo na Vsevišnjo Božansko Osebnost, ki stoji v njihovem ozadju. Gospod Kṛṣṇa zato pravi, da živa bitja, ki so jih zaslepile guṇe materialne narave, ne vedo, da je v ozadju materialnega sveta Vsevišnja Božanska Osebnost.


Živa bitja so najrazličnejših vrst: ljudje, polbogovi, živali itd. Vsa so pod vplivom materialne narave in so pozabila na transcendentalno Božansko Osebnost. Tisti, ki so pod vplivom guṇ strasti in nevednosti, in celo tisti pod vplivom guṇe vrline, lahko razumejo samo Brahman, brezosebni aspekt Absolutne Resnice, više pa se ne morejo dvigniti. Ko slišijo za Vsevišnjega Gospoda kot osebo, v kateri so združeni vsa lepota, bogastvo, znanje, moč, slava in nenavezanost, postanejo zmedeni. Če niti ljudje pod vplivom guṇe vrline ne morejo razumeti osebnega aspekta Absolutne Resnice, kaj naj potem rečemo o tistih, ki so v strasti in nevednosti? Zavest Kṛṣṇe je nad tremi guṇami materialne narave. Kdor je zares zavesten Kṛṣṇe, je dejansko osvobojena osebnost.

« Previous Next »