No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 13

трибхир гуа-маяир бхваир
ебхи сарвам ида джагат
мохита нбхиджнти
мм ебхя парам авяям

трибхи – трите; гуа-маяи – състоящ се от гуите; бхваи – от състоянията на съществуване; ебхи – всички тези; сарвам – цялото; идам – тази; джагат – Вселена; мохитам – заблудена; на абхиджнти – не познава; мм – мен; ебхя – над тези; парам – Върховният; авяям – неизчерпаем.

Заблуден от трите гуи (добро, страст и невежество), светът не знае за мен; Аз съм над гуите и съм неизчерпаем.

Целият свят е запленен от трите гуи на материалната природа. Хората, объркани от тях, не могат да разберат, че Върховният Бог Кш̣а е трансцендентален по отношение на тази материална природа.

Всяко живо същество, под влияние на материалната природа, има определен вид тяло и съответните психологични и биологични дейности. Има четири класи хора, действащи в трите гуи на природата. Тези, които са само в гуата на доброто, се наричат брхмаи; тези, които са само в гуата на страстта, се наричат кш̣атрии; в гуите на страстта и невежеството се наричат вайши, които са изцяло в невежество се наричат шӯдри. По-нисши са животните или водещите животински живот. Но тези обозначения не са постоянни. Аз мога да съм брхмаа, кш̣атрия, вайшя или какъвто и да е, но във всички случаи този живот е временен. И въпреки че е временен и не знаем какви ще бъдем в следващия си живот, под влияние на илюзорната енергия, ние се отъждествяваме с материалното тяло и мислим, че сме американци, индийци, руснаци, или пък брхмаи, християни, мюсюлмани и т.н. И оплетени в гуите на материалната природа, забравяме за Върховния Господ, който е над всички гуи. Бог Кш̣а казва, че живите същества, заблудени от тези три гуи на природата, не разбират, че отвъд материалната среда се намира Върховната Божествена Личност.

Има много видове живи същества – хора, полубогове, животни и т.н. – всички те се намират под влиянието на материалната природа и са забравили трансценденталната Божествена Личност. Онези, които се намират в гуите на страстта и невежеството, а дори и тези, в гуата на доброто, не могат да достигнат разбиране за Абсолютната Истина, отвъд безличностния Брахман. Те се объркват от личностния аспект на Върховния Бог, притежаващ цялата красота, богатство, знание, сила, слава и отречение. Щом хората в гуата на доброто не могат да разберат това, каква надежда има за ония в гуите на страстта и невежеството? Кш̣а съзнание е трансцендентално спрямо материалните гуи и хората с Кш̣а съзнание са действително освободени.

« Previous Next »