No edit permissions for Eesti keel / Estonian

TEXT 13

tribhir guṇa-mayair bhāvair
ebhiḥ sarvam idaṁ jagat
mohitaṁ nābhijānāti
mām ebhyaḥ param avyayam

tribhiḥ — kolmest; guṇa-mayaiḥ — guṇadest koosnev; bhāvaiḥ — eksistentsi seisunditega; ebhiḥ — kõigi nendega; sarvam — kogu; idam — see; jagat — universum; mohitam — segadusse aetud; na abhijānāti — ei tea; mām — Mind; ebhyaḥ — nendest kõrgemal; param — Kõigekõrgem; avyayam — ammendamatu.

Olles materiaalse looduse kolme guṇa [vooruse, kire ja teadmatuse] poolt segadusse aetud, ei tea maailm Mind, kes Ma olen kõikidest guṇadest kõrgemal seisev ja ammendamatu.

Kogu maailma ahvatlevad materiaalse looduse kolm guṇat. Need, keda need kolm guṇat segadusse ajavad, ei mõista, et Kõigekõrgem Jumal Kṛṣṇa on selle materiaalse looduse suhtes transtsendentaalne.

Iga materiaalse looduse mõju all olev elusolend omab kindlat keha ning sooritab sellele vastavalt teatud psühholoogilisi ja bioloogilisi tegevusi. Materiaalse looduse kolme guṇa mõju all toimivad inimesed jagunevad nelja kategooriasse. Neid, keda mõjutab üksnes vooruse guṇa, nimetatakse brāhmaṇateks. Kire guṇa mõju all viibivaid inimesi nimetatakse kṣatriyateks. Neid, keda mõjutavad nii teadmatuse kui kire guṇa, nimetatakse vaiśyadeks. Täielikult teadmatuse guṇa mõju all viibivaid inimesi nimetatakse aga śūdrateks. Nendest madalamale jäävad loomad ja loomade kombel elavad inimesed. Sellised määratlused pole aga igavesed. Olenemata sellest, kas ma olen brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya või ükskõik kes, on see elu ikkagi ajutine. Ent ehkki see elu on ajalik ning me ei tea, mis saab meist järgmises elus, samastame me materiaalse illusoorse energia mõju all end oma kehaga ning arvame sedasi, et me oleme ameeriklased, indialased, venelased või brāhmaṇad, hindud, moslemid jne. Kui me satume materiaalse looduse kolme guṇa köidikuisse, siis unustame me Jumala Kõrgeima Isiksuse, kellest kõik need guṇad lähtuvad. Seepärast ütleb Jumal Kṛṣṇa, et elusolendid, kes on nende kolme guṇa poolt segadusse aetud, ei mõista, et materiaalsete tingimuste taga seisab Jumala Kõrgeim Isiksus.

Eksisteerib suur hulk erinevaid elusolendeid – inimesed, pooljumalad, loomad jne – ning kõik nad viibivad materiaalse looduse mõju all ning kõik nad on unustanud transtsendentaalse Jumala Isiksuse. Need, kes viibivad kire ja teadmatuse guṇa mõju all, ja isegi need, keda mõjutab üksnes vooruse guṇa, suudavad Absoluutsest Tõest mõista vaid impersonaalse Brahmani kontseptsiooni. Neid ajab segadusse Kõigekõrgema Jumala isiksuslik aspekt, mille kohaselt Jumalale kuuluvad kõik rikkused ja teadmised, kogu ilu, jõud, kuulsus ja loobumus. Kui isegi need, keda mõjutab üksnes vooruse guṇa, ei suuda Jumalat mõista, kuidas saaksid Teda mõista siis need, kes viibivad kire ja teadmatuse guṇa mõju all? Kṛṣṇa teadvus on kõigi kolme guṇa suhtes transtsendentaalne ning need, kes viibivad tõepoolest Kṛṣṇa teadvuses, on tegelikult saavutanud vabanemise.

« Previous Next »