No edit permissions for Slovenčina

VERŠ 13

tribhir guṇa-mayair bhāvair
ebhiḥ sarvam idaṁ jagat
mohitaṁ nābhijānāti
mām ebhyaḥ param avyayam

tribhiḥ — tromi; guṇa-mayaiḥ — kvalitami; bhāvaiḥ — stavy bytia; ebhiḥ — týmito; sarvam — celý; idam — tento; jagat — svet; mohitam — očarovaný; na abhijānāti — nepozná; mām — Mňa; ebhyaḥ — nad nimi; param — najvyšší; avyayam — nepominuteľný.

Celý svet je očarovaný tromi kvalitami hmotnej prírody (dobrom, vášňou a nevedomosťou) a nepozná Mňa, ktorý stojím nepominuteľný nad nimi.

Celý svet je očarovaný tromi kvalitami hmotnej prírody. L̍udia oklamaní tromi kvalitami nemôžu pochopiť, že Najvyšší Pán, Kṛṣṇa, je transcendentálny hmotnej prírode.

Každá živá bytosť získala pod vplyvom hmotnej prírody istý druh tela, ktorému prísluší istý druh psychologických a biologických činností. V ľudskej spoločnosti nájdeme štyri triedy ľudí, ktoré konajú podľa troch kvalít hmotnej prírody. Tí, u ktorých prevláda kvalita dobra, sa nazývajú brāhmaṇi. L̍udia v kvalite vášne sa nazývajú kṣatriyovia. Kvalita vášne a nevedomosti je príznačná pre vaiśyov, a napokon ľudia celkom pohltení kvalitou nevedomosti sú śūdrovia. Pod týmito štyrmi skupinami sú zvieratá alebo ľudia žijúci ako zvieratá. Tieto označenia sú však dočasné, rovnako ako telo. Môžem byť brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya alebo ktokoľvek iný, ale to všetko je pominuteľné. Aj keď je hmotné telo dočasné a my nevieme, aké telo dostaneme v ďalšom živote, stotožňujeme sa s telom a pod vplyvom iluzórnej energie sa považujeme za Slováka, Inda, Rusa, brāhmaṇa, hinduistu, mohamedána, kresťana a podobne. Oklamaní tromi kvalitami hmotnej prírody zabúdame, že hmotnú energiu riadi Boh. Śrī Kṛṣṇa nám teda v tomto verši hovorí, že ľudia, oklamaní kvalitami hmotnej prírody, nechápu, že On stojí v skutočnosti nad hmotnou energiou.

Všetky živé bytosti — polobohovia, ľudia, zvieratá atď., ktoré podliehajú vplyvu hmotnej energie, zabudli na transcendentálnu Božskú Osobnosť. Tí, čo sa nachádzajú v kvalite vášne a nevedomosti, ba dokonca aj tí, ktorí sú v kvalite dobra, nie sú schopní prekročiť neosobný aspekt Absolútnej Pravdy — neosobný Brahman. osobné rysy Najvyššieho Pána, Jeho mnohoraká krása, bohatstvo, poznanie, sila, sláva a odriekanie ich veľmi mýli. Keď ani tí, ktorí sú v kvalite dobra, nemôžu spoznať Śrī Kṛṣṇu, čo potom povedať o tých, u ktorých prevláda kvalita vášne alebo nevedomosti? Vedomie Kṛṣṇu transcenduje tieto tri kvality hmotnej prírody a tí, ktorí naozaj žijú s týmto vedomím, už dosiahli oslobodenie.

« Previous Next »