No edit permissions for Croatian

STIH 13

tribhir guṇa-mayair bhāvair
ebhiḥ sarvam idaṁ jagat
mohitaṁ nābhijānāti
mām ebhyaḥ param avyayam


tribhiḥ – tri; guṇa-mayaiḥ – koja se sastoje od guṇa; bhāvaiḥ – stanjima; ebhiḥ – svim tim; sarvam – cijeli; idam – ovaj; jagat – svemir; mohitam – obmanut; na abhijānāti – ne poznaje; mām – Mene; ebhyaḥ – iznad njih; param – Svevišnji; avyayam – neiscrpan.


Opčinjen utjecajem triju guṇa [vrline, strasti i neznanja], čitav svijet ne poznaje Mene, koji sam iznad guṇa i neiscrpan.


SMISAO: Čitav je svijet opčinjen utjecajem triju guṇa materijalne prirode. Osobe zbunjene guṇama ne mogu shvatiti da je Svevišnji Gospodin Kṛṣṇa transcendentalan prema materijalnoj prirodi.


Svako živo biće pod utjecajem materijalne prirode ima određenu vrstu tijela i u skladu s tim određenu vrstu psiholoških i bioloških djelatnosti. Postoje četiri vrste ljudi koji djeluju pod utjecajem triju guṇa materijalne prirode. Osobe pod utjecajem guṇe vrline zovu se brāhmaṇe. Osobe pod utjecajem guṇe strasti zovu se kṣatriye. Osobe pod utjecajem guṇa strasti i neznanja zovu se vaiśye, a osobe koje su potpuno pod utjecajem neznanja zovu se śūdre. Niže su od njih životinje ili oni koji vode životinjski život. Međutim ta imenovanja nisu trajna. Ja mogu biti brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya ili što drugo – u svakom slučaju ovaj je život privremen. Unatoč njegovoj prolaznosti, premda ne znamo što ćemo biti u idućem životu, pod utjecajem iluzorne energije razmišljamo u okvirima tjelesnog shvaćanja života i tako mislimo da smo Amerikanac, Indijac, Rus ili brāhmaṇa, hindus, musliman itd. Zapleteni u guṇe materijalne prirode zaboravljamo Svevišnju Božansku Osobu, koja iza njih stoji. Gospodin Kṛṣṇa zato kaže da živa bića opčinjena guṇama ne shvaćaju da iza materijalne prirode stoji Svevišnja Božanska Osoba.


Postoje razne vrste živih bića – ljudska bića, polubogovi, životinje i razna druga bića. Sva su ona zaboravila transcendentalnu Božansku Osobu i nalaze se pod utjecajem materijalne prirode. Bića pod utjecajem guṇa strasti i neznanja, pa čak i bića utemeljena u guṇi vrline, ne mogu napredovati dalje od shvaćanja da je Apsolutna Istina neosobni Brahman. Zbunjeni su osobnim oblikom Svevišnjega Gospodina, koji posjeduje svu ljepotu, obilje, znanje, snagu, slavu i moć odricanja. Ako Ga čak ni osobe u vrlini ne mogu shvatiti, kakve ima nade za bića pod utjecajem strasti i neznanja? Svjesnost je Kṛṣṇe transcendentalna prema svim guṇama materijalne prirode, a osobe utemeljene u svjesnosti Kṛṣṇe istinski su oslobođene.

« Previous Next »