No edit permissions for German

TEXT 22

vedānāṁ sāma-vedo ’smi
devānām asmi vāsavaḥ
indriyāṇāṁ manaś cāsmi
bhūtānām asmi cetanā

vedānām — von allen Veden; sāma-vedaḥ — der Sāma Veda; asmi — Ich bin; devānām — von allen Halbgöttern; asmi — Ich bin; vāsavaḥ — der König des Himmels; indriyāṇām — von allen Sinnen; manaḥ — der Geist; ca — auch; asmi — Ich bin; bhūtānām — von allen Lebewesen; asmi — Ich bin; cetanā — die Lebenskraft.

Von den Veden bin Ich der Sāma Veda; von den Halbgöttern bin Ich Indra, der König des Himmels; von den Sinnen bin Ich der Geist, und in den Lebewesen bin Ich die Lebenskraft [Bewußtsein].

Von den Veden bin Ich der Sāma Veda; von den Halbgöttern bin Ich Indra, der König des Himmels; von den Sinnen bin Ich der Geist, und in den Lebewesen bin Ich die Lebenskraft [Bewußtsein].

« Previous Next »