No edit permissions for Slovenčina

VERŠ 22

vedānāṁ sāma-vedo ’smi
devānām asmi vāsavaḥ
indriyāṇāṁ manaś cāsmi
bhūtānām asmi cetanā

vedānām — zo všetkých Ved; sāma-vedaḥSāma Veda; asmi — som; devānām — zo všetkých polobohov; asmi — som; vāsavaḥ — nebeský kráľ; indriyāṇām — zo všetkých zmyslov; manaḥ — myseľ; ca — aj; asmi — som; bhūtānām — zo všetkých živých bytostí; asmi — som; cetanā — silou života.

Medzi Vedami som Sāma Veda, medzi polobohmi som Indra, kráľ nebies, medzi zmyslami som myseľ a v živých bytostiach som silou života (vedomím).

Rozdiel medzi hmotou a duchom spočíva v tom, že hmota nemá a rozdiel od živých bytostí vedomie. Vedomie je teda nadradené a večné a nemôže vzniknúť kombináciou hmoty.

« Previous Next »