No edit permissions for Slovenian

VERZ 22

vedānāṁ sāma-vedo ’smi
devānām asmi vāsavaḥ
indriyāṇāṁ manaś cāsmi
bhūtānām asmi cetanā


vedānām – med Vedami; sāma-vedaḥ – Sāma Veda; asmi – sem; devānām – med polbogovi; asmi – sem; vāsavaḥ – kralj raja; indriyāṇām – med čuti; manaḥ – um; ca – tudi; asmi – sem; bhūtānām – vseh živih bitij; asmi – sem; cetanā – življenjska sila.


Med Vedami sem Sāma Veda, med polbogovi sem kralj raja, Indra, med čuti sem um, v živih bitjih pa sem življenjska sila [zavest].


Materija se razlikuje od duha po tem, da nima zavesti kakor živo bitje. Zavest je transcendentalna in večna. Ni je mogoče proizvesti s spajanjem materialnih elementov.

« Previous Next »