No edit permissions for Lithuanian

TEXT 22

vedānāṁ sāma-vedo ’smi
devānām asmi vāsavaḥ
indriyāṇāṁ manaś cāsmi
bhūtānām asmi cetanā

vedānām — iš visų Vedų; sāma-vedaḥ — Sāma Veda; asmi — Aš esu; devānām — iš visų pusdievių; asmi — Aš esu; vāsavaḥ — dangaus valdovas; indriyāṇām — iš visų juslių; manaḥ — protas; ca — taip pat; asmi — Aš esu; bhūtānām — iš visų gyvųjų esybių; asmi — Aš esu; cetanā — gyvybės jėga.

Iš Vedų Aš – Sāma Veda, iš pusdievių Aš – Indra, dangaus valdovas, iš juslių Aš – protas. Aš – gyvųjų būtybių gyvybės jėga [sąmonė].

KOMENTARAS: Dvasia ir materija skiriasi tuo, kad materija neturi sąmonės, o gyvoji būtybė – turi. Todėl sąmonė aukščiausia ir amžina. Sąmonė negali atsirasti materijos pradmenų jungimosi procese.

« Previous Next »