No edit permissions for Eesti keel / Estonian

TEXT 37

vṛṣṇīnāṁ vāsudevo ’smi
pāṇḍavānāṁ dhanañ-jayaḥ
munīnām apy ahaṁ vyāsaḥ
kavīnām uśanā kaviḥ

vṛṣṇīnām — Vṛṣṇi järglastest; vāsudevaḥ — Kṛṣṇa Dvārakās; asmi — Mina olen; pāṇḍavānām — Pāṇḍavatest; dhanañjayaḥ — Arjuna; munīnām — tarkadest; api — samuti; aham — Mina olen; vyāsaḥ — Vyāsa, kogu vedakirjanduse kokkupanija; kavīnām — kõikidest suurtest mõtlejatest; uśanā — Uśanā; kaviḥ — mõtleja.

Vṛṣṇi järglastest olen Ma Vāsudeva ning Pāṇḍavatest Arjuna. Tarkadest olen Ma Vyāsa ning suurte mõtleja hulgas olen Ma Uśanā.

Kṛṣṇa on algne Jumala Kõrgeim Isiksus ning Baladeva on Kṛṣṇa vahetu ekspansioon. Nii Jumal Kṛṣṇa kui ka Baladeva ilmusid siia maailma Vasudeva poegadena, ning seega võib neid mõlemaid nimetada Vāsudevaks. Teisest küljest vaadatest ei lahku Kṛṣṇa kunagi Vṛndāvanast ning kõik Kṛṣṇa ilmumised teistes paikades on Tema ekspansioonid. Vāsudeva on Kṛṣṇa vahetu ekspansioon ning seega ei erine Vāsudeva Kṛṣṇast. Käesolevas „Bhagavad- gītā" värsis nimetatud Vāsudeva on Baladeva ehk Balarāma, sest Tema on kõikide inkarnatsioonide algne allikas ning seega Vāsudeva ainus allikas. Jumala vahetuid ekspansioone nimetatakse svāṁśaks (isiklikeks ekspansioonideks), ning lisaks neile eksisteerivad veel vibhinnāṁśaks nimetatud ekspansioonid (eraldatud ekspansioonid).

Pāṇḍu poegadest on Arjuna kuulus kui Dhanañjaya. Ta on kõikidest inimestest parimate omadustega ning esindab seetõttu Kṛṣṇat. Munide ehk vedalikke teadmisi põhjalikult tundvate õpetlaste hulgas on suurim õpetlane Vyāsa, sest tema selgitas vedalikke teadmisi mitmel erineval moel, et neid suudaksid mõista ka käesoleva kali ajastu lihtinimeste massid. Vyāsat tuntakse ka kui Kṛṣṇa inkarnatsiooni ning seega esindab ka Vyāsa Kṛṣṇat. Kavideks nimetatakse inimesi, kes on suutelised igat küsimust põhjalikult analüüsima. Kavide hulgast oli Uśanā, Śukrācārya, deemonite vaimne õpetaja ning ta oli äärmiselt arukas ning kaugele ettenägev poliitik. Seega on Śukrācārya veel üks Kṛṣṇa külluslikkuse esindajatest.

« Previous Next »