No edit permissions for Nederlands

TEXT 40

nānto ’sti mama divyānāṁ
vibhūtīnāṁ paran-tapa
eṣa tūddeśataḥ prokto
vibhūter vistaro mayā

na — evenmin; antaḥ — een einde; asti — er is; mama — Mijn; divyānām — van de goddelijke; vibhūtīnām — volheden; parantapa — o overwinnaar van de vijand; eṣaḥ — dit alles; tu — maar; uddeśataḥ — als voorbeelden; proktaḥ — gesproken; vibhūteḥ — van volheden; vistaraḥ — de omvang; mayā — door Mij.

O machtige overwinnaar van vijanden, Mijn goddelijke manifestaties zijn oneindig. Wat Ik je verteld heb is slechts een summiere aanduiding van Mijn ontelbare volheden.

In de Vedische literatuur wordt gesteld dat hoewel de volheden en energieën van de Allerhoogste op verschillende manieren begrepen worden, er geen einde komt aan zulke volheden en energieën; ze kunnen daarom niet allemaal worden uitgelegd. Om zijn nieuwsgierigheid te bevredigen, worden er slechts enkele aan Arjuna beschreven.

« Previous Next »