No edit permissions for Slovenčina

VERŠ 40

nānto ’sti mama divyānāṁ
vibhūtīnāṁ paran-tapa
eṣa tūddeśataḥ prokto
vibhūter vistaro mayā

na — ani to; antaḥ — hranica; asti — je; mama — Mojich; divyānām — božských; vibhūtīnām — vznešeností; parantapa — ó, hubiteľ nepriateľov; eṣaḥ — to všetko; tu — ale; uddeśataḥ — príklad; proktaḥ — vyjavil; vibhūteḥ — vlastnosti; vistaraḥ — prejavené; mayā — Mnou.

Ó, mocný hubiteľ nepriateľov, Moje božské prejavenia nemajú konca. To, čo som ti vyjavil, je iba malý náznak Môjho nekonečného majestátu.

Vo Vedach sa píše, že hoci vlastnosti a energie Najvyššieho Pána možno pochopiť rôznymi spôsobmi, Jeho vznešené atribúty nemajú konca, a preto ich nemožno všetky vysvetliť. Śrī Kṛṣṇa predložil iba niekoľko príkladov, aby uspokojil Arjunovu zvedavosť.

« Previous Next »