No edit permissions for Croatian

STIH 40

nānto ’sti mama divyānāṁ
vibhūtīnāṁ paran-tapa
eṣa tūddeśataḥ prokto
vibhūter vistaro mayā


na – ne; antaḥ – kraja; asti – ima; mama – Mojem; divyānām – božanskom; vibhūtīnām – obilju; parantapa – o pokoritelju neprijatelja; eṣaḥ – sve to; tu – ali; uddeśataḥ – kao primjere; proktaḥ – dao; vibhūteḥ – obilja; vistaraḥ – velikih; mayā – Ja.


O moćni pokoritelju neprijatelja, nema kraja Mojim božanskim očitovanjima. Ono što sam ti rekao samo je nagovještaj Moga beskrajnog obilja.


SMISAO: U vedskim spisima rečeno je da obilju Svevišnjeg nema kraja, premda se Njegove energije i obilje shvaćaju na razne načine. Stoga nije moguće objasniti sve energije i obilje. Kṛṣṇa je Arjuni naveo samo nekoliko primjera kako bi zadovoljio njegovu znatiželju.

« Previous Next »