No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 40

ннто 'сти мама дивя̄н
вибхӯтӣн паран-тапа
еш̣а тӯддешата прокто
вибхӯтер вистаро мая̄

на – нито; анта – граница; асти – има; мама – мое; дивя̄нм – на божественото; вибхӯтӣнм – съвършенства; парам-тапа – о, победителю на враговете; еш̣а – всичко това; ту – но; уддешата – пример; прокта – изговорени; вибхӯте – за съвършенства; вистара – разпростиране; мая̄ – от мен.

О, могъщи победителю на враговете, нямат край моите божествени проявления. Всичко, което ти разказах, е само знак за безкрайните ми съвършенства.

Както се посочва във ведическата литература, макар съвършенствата и енергиите на Върховния да са разбирани по различни начини, те нямат граница. Затова не е възможно да се обяснят всички съвършенства и енергии. Тук са изредени само няколко примера, за да бъде задоволено любопитството на Арджуна.

« Previous Next »