No edit permissions for Slovenian

VERZ 11

balaṁ balavatāṁ cāhaṁ
kāma-rāga-vivarjitam
dharmāviruddho bhūteṣu
kāmo ’smi bharatarṣabha


balam – moč; bala-vatām – močnih; ca – in; aham – Jaz; kāma – strasti; rāga – in navezanosti; vivarjitam – brez; dharma-aviruddhaḥ – ki ni v nasprotju z religioznimi načeli; bhūteṣu – v vseh bitjih; kāmaḥ – spolnost; asmi – sem; bharata-ṛṣabha – o največji med Bhāratami.


O največji med Bhāratami [Arjuna], moč močnih sem, osvobojena strasti in želja, ter spolnost, ki ni v nasprotju z religioznimi načeli.


Močan človek mora uporabiti svojo moč, da bi zaščitil nemočne, ne pa za nasilje iz osebnih nagibov. Spolnost je skladno z religioznimi načeli (dharmo) namenjena samo spočenjanju otrok. Starši so odgovorni za to, da njihovi otroci postanejo zavestni Kṛṣṇe.

« Previous Next »