No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 37

вш̣ӣн всудево 'сми
павн дхана-джая
мунӣнм апй аха вя̄са
кавӣнм ушан кави

вш̣ӣнм – от потомците на Вш̣и; всудева – Кш̣а в Дврак; асми – Аз съм; павнм – от Павите; дханам-джая – Арджуна; мунӣнм – от мъдреците; апи – също; ахам – Аз съм; вя̄са – Вя̄са, съставителят на цялата ведическа литература; кавӣнм – от великите мислители; ушан – Ушан; кави – мислителят.

От потомците на Вш̣и Аз съм Всудева, а от Павите съм Арджуна. От мъдреците Аз съм Вя̄са, а сред великите мислители съм Ушан.

Кш̣а е изначалната Върховна Божествена Личност, а Баладева е непосредствена експанзия на Кш̣а. Бог Кш̣а и Баладева се появяват като синове на Васудева, затова и двамата могат да бъдат наречени Всудева. От друга страна, Кш̣а никога не напуска Вндвана и всичките му форми, появяващи се някъде другаде, са негови експанзии. Всудева е непосредствена експанзия на Кш̣а, така че няма разлика между Всудева и Кш̣а. Става ясно, че споменатият в този стих на Бхагавад-гӣт Всудева е Баладева, или Баларма, защото Той е първоизточникът на всички инкарнации и единственият източник на Всудева. Непосредствените експанзии на Бога се наричат свша (лични експанзии), но има и експанзии, наричани вибхиннша (отделени експанзии).

Сред синовете на Пу Арджуна е известен като Дханаджая. Той е най-добрият измежду хората и затова представя Кш̣а. Сред муните, учените, запознати с ведическото знание, най-великият е Вя̄са; той е обяснил ведическото знание по различни начини, така че да бъде разбрано от хората в епохата на Кали. Вя̄са е известен и като инкарнация на Кш̣а, затова също представя Кш̣а. Кавите са личности, способни да мислят задълбочено върху всяка тема. Сред кавите Ушан, Шукрчря, е духовен учител на демоните. Той е изключително интелигентен и далновиден политик. Шукрчря е друг представител на съвършенството на Кш̣а.

« Previous Next »