No edit permissions for Čeština

TEXT 37

vṛṣṇīnāṁ vāsudevo ’smi
pāṇḍavānāṁ dhanañ-jayaḥ
munīnām apy ahaṁ vyāsaḥ
kavīnām uśanā kaviḥ

vṛṣṇīnām — z potomků Vṛṣṇiho; vāsudevaḥ — Kṛṣṇa v Dvārace; asmi — jsem; pāṇḍavānām — z Pāṇḍuovců; dhanañjayaḥ — Arjuna; munīnām — z mudrců; api — také; aham — Já jsem; vyāsaḥ — Vyāsa, který sestavil védskou literaturu; kavīnām — ze všech velkých myslitelů; uśanā — Uśanā; kaviḥ — myslitel.

Mezi potomky Vṛṣṇiho jsem Vāsudeva a mezi Pāṇḍuovci Arjuna. Z mudrců jsem Vyāsa a z velkých myslitelů Uśanā.

Kṛṣṇa je původní Nejvyšší Osobnost Božství a Baladeva je Kṛṣṇova bezprostřední expanze. Jak Pán Kṛṣṇa, tak Baladeva se zjevili v podobách Vasudevových synů, a mohou tedy být oba nazýváni Vāsudeva. Z jiného hlediska lze říci, že Kṛṣṇa nikdy neopouští Vṛndāvan, a proto jsou všechny podoby Kṛṣṇy, které se zjevují někde jinde, Jeho expanzemi; Vāsudeva je Kṛṣṇova bezprostřední expanze, a tak se od Něho neliší. Je třeba vědět, že Vāsudeva uvedený v tomto verši je Baladeva neboli Balarāma — ten je původním zdrojem všech inkarnací, a tedy i výlučným původem, Vāsudevou. Bezprostřední expanze Pána se nazývají svāṁśa (osobní expanze) a existují také expanze zvané vibhinnāṁśa (oddělené expanze).

Ze synů Pāṇḍua je pod jménem Dhanañjaya slavný Arjuna. Je nejlepší z lidských bytostí, a proto představuje Kṛṣṇu. Mezi učenci obeznámenými s Vedami — kteří se nazývají muniové — je nejpřednější Vyāsa, protože různými způsoby rozšířil védské poznání, aby mu obyčejní lidé v tomto věku Kali mohli porozumět. O Vyāsovi je také známo, že je Kṛṣṇovou inkarnací. Z těchto důvodů zastupuje Kṛṣṇu. Kavi je ten, kdo je schopen důkladně uvážit jakékoliv téma. Jeden z těchto myslitelů jménem Uśanā (Śukrācārya) byl duchovním učitelem démonů, inteligentním a politicky prozíravým. Proto je dalším představitelem Kṛṣṇova bohatství.

« Previous Next »