No edit permissions for Lithuanian

TEXT 37

vṛṣṇīnāṁ vāsudevo ’smi
pāṇḍavānāṁ dhanañ-jayaḥ
munīnām apy ahaṁ vyāsaḥ
kavīnām uśanā kaviḥ

vṛṣṇīnām — iš Vṛṣṇio palikuonių; vāsudevaḥ — Kṛṣṇa Dvārakoje; asmi — Aš esu; pāṇḍavānām — iš Pāṇḍavų; dhanañjayaḥ — Arjuna; munīnām — iš išminčių; api — taip pat; aham — Aš esu; vyāsaḥ — Vyāsa, visų Vedų raštų sudarytojas; kavīnām — iš visų didžių mąstytojų; uśanā — Uśanā; kaviḥ — mąstytojas.

Iš Vṛṣṇio ainių esu Vāsudeva, iš Pāṇḍavų – Arjuna. Iš išminčių Aš – Vyāsa, o iš didžių mąstytojų Aš – Uśanā.

KOMENTARAS: Kṛṣṇa – pirminis Aukščiausiasis Dievo Asmuo, o Baladeva – tiesioginė Kṛṣṇos ekspansija. Ir Viešpats Kṛṣṇa, ir Baladeva nužengė Vasudevos sūnumis, taigi juodu galima vadinti Vāsudeva. Kita vertus, Kṛṣṇa niekada neapleidžia Vṛṇdāvanos, todėl visi kitur pasireiškiantys Jo pavidalai yra Jo ekspansijos. Vāsudeva – tiesioginė Kṛṣṇos ekspansija, todėl Vāsudeva nesiskiria nuo Kṛṣṇos. Vāsudeva, apie kurį kalba šis „Bhagavad-gītos“ posmas – tai Baladeva, arba Balarāma, mat Jis – pirminis visų inkarnacijų šaltinis, taigi ir vienintelis Vāsudevos šaltinis. Tiesioginės Viešpaties ekspansijos vadinasi svāṁśa (asmeniškos ekspansijos); yra dar ir atsietos ekspansijos, vadinamos vibhinnāṁśa.

Iš Pāṇḍu sūnų garsiausias – Arjuna, jis žinomas Dhanañjayos vardu. Jis geriausias iš žmonių, todėl ir atstovauja Kṛṣṇai. Iš munių, Vedas pažinusių mokslo vyrų, žymiausias – Vyāsa, palikęs įvairius Vedų mokslo aiškinimus, prieinamus paprastiems Kali amžiaus žmonėms. Be to, Vyāsa žinomas kaip Kṛṣṇos inkarnacija, ir jis taip pat atstovauja Kṛṣṇai. Kaviai – tai tie, kas sugeba giliai išanalizuoti bet kurį klausimą. Ryškiausias iš kavių – Uśanā, Śukrācārya, demonų dvasinis mokytojas, jis buvo nepaprastai protingas ir toliaregis politikas. Todėl Śukrācārya – tai dar viena Kṛṣṇos turtingumo apraiška.

« Previous Next »