No edit permissions for Slovenčina

VERŠ 37

vṛṣṇīnāṁ vāsudevo ’smi
pāṇḍavānāṁ dhanañ-jayaḥ
munīnām apy ahaṁ vyāsaḥ
kavīnām uśanā kaviḥ

vṛṣṇīnām — z Vṛṣṇiovcov; vāsudevaḥ — Kṛṣṇa v Dvārake; asmi — som; pāṇḍavānām — z Pāṇḍuovcov; dhanañjayaḥ — Arjuna; munīnām — medzi svätcami; api — tiež; aham — som; vyāsaḥ — Vyāsa, autor vedskych písiem; kavīnām — medzi veľkými mysliteľmi; uśanā — Uśanā; kaviḥ — mysliteľ.

Z Vṛṣṇiovcov som Vāsudeva a z Pāṇḍuovcov Arjuna. Medzi svätcami som Vyāsa a z veľkých mysliteľov som Uśanā.

Śrī Kṛṣṇa je pôvodná Najvyššia Božská Osobnosť a Baladeva (Balarāma) je Kṛṣṇova priama expanzia. Kṛṣṇa i Baladeva sa narodili ako Vasudevovi synovia a preto sa obaja volajú Vāsudeva. Keďže Kṛṣṇa nikdy neopúšťa Vṛṇdāvan, všetky podoby, ktoré sa objavia na inom mieste, sú Jeho bezprostrednými expanziami. Vāsudeva je Kṛṣṇova expanzia a od Kṛṣṇu sa nelíši. Mali by sme však vedieť, že Vāsudeva, o ktorom je reč v tomto verši Bhagavad-gīty, je Baladeva, alebo Balarāma, pretože On je pôvodným zdrojom všetkých inkarnácií a jediným zdrojom Vāsudevu. Priame expanzie Pána sa nazývajú osobné expanzie (svāṁśa) a ostatné expanzie sa nazývajú oddelené expanzie (vibhinnāṁśa).

Medzi Pāṇḍuovými synmi sa Arjuna preslávil ako Dhanañjaya. Je najlepším mužom, a preto reprezentuje Kṛṣṇu. Medzi učencami (muni) znalými vedskych písiem je najvýznamnejší Vyāsa, pretože vysvetlil vedsku múdrosť mnohorakými spôsobmi, aby jej mohli porozumieť i obyčajní ľudia v tomto veku Kali. Vyāsa je tiež známy ako Kṛṣṇova inkarnácia, preto reprezentuje Kṛṣṇu. Kavi je ten, kto sa dokáže pozorne zamyslieť nad akoukoľvek otázkou. Uśanā, Śukrācārya patril k takým mysliteľom a bol duchovným učiteľom démonov. Bol neobyčajne inteligentný a politicky prezieravý. Preto je Śukrācārya ďalším predstaviteľom Kṛṣṇovej vznešenosti.

« Previous Next »