No edit permissions for Slovenian

VERZ 37

vṛṣṇīnāṁ vāsudevo ’smi
pāṇḍavānāṁ dhanañ-jayaḥ
munīnām apy ahaṁ vyāsaḥ
kavīnām uśanā kaviḥ


vṛṣṇīnām – med Vṛṣṇijevimi potomci; vāsudevaḥ – Kṛṣṇa v Dvāraki; asmi – sem; pāṇḍavānām – med Pāṇḍavami; dhanañjayaḥ – Arjuna; munīnām – med modreci; api – tudi; aham – Jaz; vyāsaḥ – Vyāsa, sestavljavec vseh Ved; kavīnām – med velikimi misleci; uśanā – Uśanā; kaviḥ – mislec.


Med Vṛṣṇijevimi potomci sem Vāsudeva, med Pāṇḍavami pa Arjuna. Med modreci sem Vyāsa, med velikimi misleci pa sem Uśanā.


Kṛṣṇa je izvorna Vsevišnja Božanska Osebnost, Baladeva pa je Njegova neposredna emanacija. Oba, Gospod Kṛṣṇa in Baladeva, sta se pojavila kot sinova Vasudeve, zato lahko tako enemu kot drugemu rečemo Vāsudeva. Ker pa Kṛṣṇa nikoli ne zapusti Vṛndāvane, so vse podobe, v katerih se pojavi zunaj Vṛndāvane, pravzaprav Njegove emanacije. Vāsudeva je Kṛṣṇova neposredna emanacija, zato se ne razlikuje od Kṛṣṇe. Vāsudeva, o katerem govori ta verz Bhagavad-gīte, je torej Baladeva ali Balarāma, kajti On je prvobitni vir vseh inkarnacij in tako sam izvor Vāsudeve. Gospodove neposredne emanacije se imenujejo svāṁśa (osebne emanacije), obstajajo pa tudi emanacije, imenovane vibhinnāṁśa (ločene emanacije).


Arjuna, eden od Pāṇḍujevih sinov, je znan kot Dhanañjaya. Ker je najbolj vzvišen med ljudmi, predstavlja Kṛṣṇo. Med muniji ali učenimi poznavalci Ved je največji Vyāsa, ki je vedsko znanje predstavil na več načinov, razumljivih navadnim ljudem dobe kali. Vyāsa je tudi inkarnacija Kṛṣṇe, zato prav tako predstavlja Kṛṣṇo. Kaviji so misleci, ki lahko proniknejo v bistvo vsake stvari. Kavi Uśanā ali Śukrācārya je bil duhovni učitelj demonov. Bil je izjemno inteligenten in daljnoviden politik, zato je še en predstavnik Kṛṣṇove veličine.

« Previous Next »