No edit permissions for Čeština

TEXT 39

yac cāpi sarva-bhūtānāṁ
bījaṁ tad aham arjuna
na tad asti vinā yat syān
mayā bhūtaṁ carācaram

yat — cokoliv; ca api — dále; sarva-bhūtānām — všeho stvořeného; bījam — semeno; tat — to; aham — Já jsem; arjuna — ó Arjuno; na — ne; tat — ta; asti — je; vinā — bez; yat — která; syāt — existuje; mayā — Mne; bhūtam — stvořená bytost; cara-acaram — pohyblivá či nehybná.

Dále jsem, Arjuno, semenem vzniku všeho, co existuje. Není bytosti — pohyblivé ani nehybné — která by mohla existovat beze Mne.

Všechno má svou příčinu a touto příčinou či semenem vzniku je Kṛṣṇa. Nic — ani pohyblivá, ani nehybná stvoření — nemůže existovat bez Jeho energie; proto je Kṛṣṇa nazýván všemocný. To, co se nezakládá na energii Kṛṣṇy, se nazývá māyā, iluze.

« Previous Next »